Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka miestnej komunikácie

Na užívanie diaľnic, ciest a miestnych  iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len "zvláštne užívanie"), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom dopravného inšpektorátu. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú. Pri zmene užívateľa, podmienok užívania a podobne je potrebné požiadať o nové povolenie.

K vybaveniu je potrebné:

  • žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a situačný náčrt
  • časový a vecný harmonogram
  • projekt dopravného značenia počas rozkopávky miestnej komunikácie
  • stavebné povolenie resp. územné rozhodnutie resp. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby resp. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
  • adresa zodpovednej osoby a č. telefónu

 

Poplatky:
správny poplatok podľa položky 82 c sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení – 80 €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení,
vyhláška č. 35/1984 Zb.  ktorou  sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení,
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení,
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení,
vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v platnom 

Vybavuje:
Bc. Marta Haninová
Tel: + 421 54 7521 332 KL. 121
E-mail: marta.haninova@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka