Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu, ak je budova alebo časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu sa stáva mesto Svidník a korešpondenčná adresa je adresa Mestského úradu Svidník. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli po dobu 15 dní.     

K vybaveniu je potrebné:  

  • Platný občiansky preukaz
  • Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu, ak sú vlastníkmi viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci a podpisujú ho osobne pred pracovníčkou ohlasovne pobytu
  • Doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove, žiadne užívacie právo – list vlastníctva, nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad


Poplatky:
bez poplatku 

Lehota na vybavenie:
30 dní 

Zákonná úprava:
Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov 

Vybavuje:
Mgr. Adriana Zajarošová
Telefón: + 421 54 4863 610 KL. 110
E-mail: adriana.zajarosova@svidnik.sk
1. poschodie, č. dv. 126


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka