Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Vlastník vecným bremenom zaťaženej veci – nehnuteľnosti je v dôsledku vecného bremena povinný:

  • niečo konať (napr. poskytovať určité peňažné plnenie alebo naturálne plnenie)
  • zdržať sa určitého správania sa (napr. povinnosť vlastníka zdržať sa výstavby oplotenia nad určitú výšku);
  • strpieť určité správanie sa toho v koho prospech je vecné bremeno zriadené (napr. právo prejazdu, právo čerpania vody zo studne, právo doživotného užívania domu alebo jeho vymedzených miestností, právo umiestnenia telekomunikačného vysielača, právo vstupu pracovníkov spoločnosti 4 distribuujúcej elektrickú energiu na pozemok, na ktorom je umiestnený stĺp vysokého napätia za účelom údržby prenosovej sústavy a pod.)


K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena - pozri prílohy
  • Grafické znázornenie umiestnenia vecného bremena
  • Územné rozhodnutie resp. oznámenie o drobnej stavbe


Upozornenie:
O nakladaní s majetkom mesta rozhoduje MsZ po obdržaní stanoviska odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja a komisie  finančnej a správy majetku

Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, po zohľadnení stanovísk odborných útvarov mesta, je v kompetencii primátora mesta

Zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu na majetku mesta spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva

Poplatky:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
§ 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník

Vybavuje:
Oľga Hanasová
Telefón: + 421 54 4863 636 KL. 136
E-mail: olga.hanasova@svidnik.sk
2.poshodie, č.dv. 224


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka