Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

K vybaveniu je potrebné:

  • žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby - viď prílohy
  • 2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
  • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva
  • súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
  • doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta (záväzné stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu k zmene v užívaní, záväzný posudok Regionálny úrad verejného zdravotníctva SVIDNÍK, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru SVIDNÍK)
  • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali

Upozornenie:
Rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:  
Výška poplatku je stanovená v zmysle Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov ( V. časť, stavebná správa)

Lehota na vybavenie:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

Zákonná úprava:

Vybavuje:
Ing. Michal Kostik
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: michal.kostik@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

Ing. Karol Richvalský
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: karol.richvalsky@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka