Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o nájomný byt, resp. bezbariérový nájomný byt

Mesto Svidník stanovuje podmienky prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomcu nájomných bytov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. Sociálne bývanie v nájomnom byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m 2 pre byt nižšieho štandardu. 

K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o nájomný byt
  • Súčasná bytová situácia žiadateľa
  • Čestné vyhlásenie
  • Potvrdenie o príjme
  • potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu osôb domácnosti žiadateľa resp. osôb ktoré budú tvoriť domácnosť žiadateľa
  • potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúce dva kalendárne  roky   a čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok osôb domácnosti žiadateľa resp. osôb ktoré budú tvoriť domácnosť žiadateľa ( potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti alebo výpis príjmov z daňového priznania, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti, v prípade príjmov zo zahraničia je potrebný úradný preklad)
  • pri žiadosti o bezbariérový nájomný byt potvrdenie lekára o diagnóze
  • čestné vyhlásenie (aktuálne pri osobnom  podaní žiadosti, je potrebné úradné osvedčenie podpisu)


Upozornenie:
Pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa/žiadateľov, občiansky preukaz.

Poplatky:
2,00 Eur – poplatok za overenie podpisu na čestnom vyhlásení

Lehota na vybavenie:
30 dní 

Zákonná úprava:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 443/2010 Z.z. na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2016 o nájme nájomných bytov v meste Svidník

Vybavuje:
Ing. Jana Kušnírová
Tel: + 421 54 4863 663 KL. 163
E-mail: jana.kusnirova@svidnik.sk
2. poschodie, č.dv. 233


 

Prílohy

cestne_vyhlasenie.pdf(212.7 kB)Čestné vyhlásenie
cestne_vyhlasenie.docx(14.9 kB)Čestné vyhlásenie
potvrdenie_prijm.pdf(106.8 kB)Potvrdenie o príjme
potvrdenie_prijm.docx(13.1 kB)Potvrdenie o príjme
ziadost_pridelenie_vymena_najomny_byt.pdf(215.9 kB)Žiadosť o nájomný byt
ziadost_pridelenie_vymena_najomny_byt.docx(13.7 kB)Žiadosť o nájomný byt

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka