Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záväzné stanovisko/vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na:

1. vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. a) zákona o ovzduší na:

a) povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
b) zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
c) užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

2. vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. c) zákona o ovzduší na:

a) zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
b) zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
c) zmenu užívania technologických zariadení stacionárnych zdrojov        znečisťovania ovzdušia
d) prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách;
 

   3. vydanie súhlasu/rozhodnutia podľa §17, ods.1, písm. f) zákona o ovzduší na

a) inštaláciu technologických celkov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
b) zmeny technologických celkov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
c) prevádzku technologických celkov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

K vybaveniu je potrebné:

  • projektová dokumentácia malého zdroja znečistenia

 

Poplatok:
5,0 € za vydanie stanoviska podľa bodov 2. a) až 2. d)
10,0 € za vydanie stanoviska/rozhodnutia podľa bodov 3. a) až 3. c)
(v zmysle položky č. 162 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

bez poplatku - za vydanie stanoviska podľa bodov 1. a) až  1. c)

Lehota na vybavenie:
30 dní     

Zákonná úprava:
§ 27 ods. 1 písm. c) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Vybavuje:
Bc. Marta Haninová
Tel: + 421 54 7521 332 KL. 121
E-mail: marta.haninova@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka