Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis uzavretia manželstva občana SR v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú uzavretia manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. 

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu. 

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. 

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na www.minv.sk

K vybaveniu je potrebné:

  • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného sobášneho listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané) 
  • vyplnený Zápis o uzavretí manželstva 
  • kópia rodného listu žiadateľa/ky
  • kópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa/ky
  • rozvedená nevesta a zároveň štátna občianka SR predloží aj kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva
  • v prípade ak nevesta žiada o vydanie sobášneho listu s novým priezviskom bez prípony slovenského prechyľovania tak predloží aj vyplnenú „Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania

Upozornenie: 
Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu
legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí na origináli sobášneho listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika
duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Vyžiadanie duplikátov na Osobitnej matrike si manželia zabezpečujú sami. 

Odporučenie:
vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby manželia poslali originál zahraničného sobášneho listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského sobášneho listu za nich tak, aby po príchode manželov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský sobášny list. 

Poplatky: 
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a)).
Prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b). 

Lehota vybavenia:
Do 3 mesiacov od podania žiadosti. 

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov 

Vybavuje:
Jarmila MIŇOVÁ
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka ŠIMKOVÁ
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka