Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis občana SR narodeného v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu. 
Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na http://www.minv.sk/?osobitna-matrika 
K vybaveniu potrebujete:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané) 
 • vyplnený zápis o narodení

a ďalej, ak je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa, tak rodičia predložia:

 • kópiu slovenského sobášneho listu rodičov (v prípade, keď sú rodičia dieťaťa zosobášení)
 • kópiu občianskych preukazov alebo cestovných pasov rodičov (u občanov SR musí byť uvedený doklad platný v čase narodenia dieťaťa)

Ak nie je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa, tak slobodná matka predloží:

 • kópiu jej slovenského rodného listu
 • čestné vyhlásenie o svojom stave = Príloha 4

rozvedená matka predloží:     

 • kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva

matka vdova predloží:           

 • kópiu úmrtného listu jej nebohého manžela

Upozornenie:

 • Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika
 • duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Ich vyžiadanie na Osobitnej matrike si rodičia dieťaťa zabezpečujú sami
 • vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby rodičia dieťaťa poslali originál zahraničného rodného listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského rodného listu za nich tak, aby po príchode rodičov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský rodný list

Poplatky: 
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1. 1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a))
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b)

Lehota vybavenia: 
Do 3 mesiacov od podania žiadosti. 

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Vybavuje:
Jarmila Miňová
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka Šimková
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka