Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis novorodenca a vystavenie rodného listu

Pri zápise novorodenca do matriky (Knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj rodný list. Narodenie dieťaťa príslušnému Matričnému úradu oznamuje lekár pôsobiaci pri pôrode alebo ktorý poskytol po pôrode liečebný úkon, v ostatných prípadoch jeden z rodičov. Oznámenie musí byť urobené najneskôr do 3 dní odo dňa pôrodu (matka môže splniť túto oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie). Na oznámenie o narodení dieťaťa je príslušný Matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo, prípadne v obvode ktorého sa našlo. 

Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú do matriky na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena alebo mien dieťaťa do matriky sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť.

Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.

Ak sú rodičia manželia - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec – manžel matky, musí podpísať hlásenie osobne na matrike - v prípade, ak sa otec dieťaťa v čase vydania rodného listu nebude zdržiavať doma, môže podpísať prehlásenie o tom, že súhlasí s menom uvedeným na hlásení o narodení (podpis otca na prehlásení musí byť overený) a rodný list v tomto prípade môže vybaviť matka dieťaťa po predložení OP, sobášneho listu a overeného prehlásenia.

K vybaveniu je potrebné:

 • platné občianske preukazy oboch rodičov
 • sobášny list rodičov
 • úradne overené prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa, ak otec nebude doma v čase zápisu dieťaťa do matriky


Ak je matka dieťaťa slobodná - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici.

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
   

V prípade, ak je matka dieťaťa maloletá – má menej ako 15 rokov, je potrebné predložiť rodný list matky dieťaťa a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu.
 

Ak je matka dieťaťa rozvedená - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici. 

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva
   

Ak je matka dieťaťa vdova - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici.

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • úmrtný list jej nebohého manžela

 

Upozornenie:

 • Po zápise dieťaťa do matriky sa rodičom vydá rodný list dieťaťa a „Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa“, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu matky dieťaťa.
 • Legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí môže na origináli rodného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy Svidník.

Poplatky:
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b). 

Lehota vybavenia: 
Na počkanie

Zákonná úprava:
§ 13 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
§ 1 a § 4 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
§ 40, § 41, § 42 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

Vybavuje:
Jarmila Miňová
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka Šimková
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka