Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vystavenie úmrtného listu

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia. Údaje týkajúce sa zápisov do Knihy úmrtí vedenej príslušným Matričným úradom poskytuje Matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje úmrtie, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

K vybaveniu je potrebné:

  • vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ vydané a potvrdené lekárom alebo zdravotníckym zariadením, minimálne v 3 exemplároch,- doniesť a odovzdať občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR
  • v prípade ak úmrtie vybavuje osoba mladšia ako 15 rokov, tak jej rodný list a predložiť OP zákonného zástupcu
  • v prípade ak úmrtie vybavuje osoba bez dokladu totožnosti, tak doloží potvrdenie o pobyte z príslušného Mestského/Obecného úradu a jej rodný list


Upozornenie:

  • po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého
  • egalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Svidník


Poplatky: 
Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál sa platí 5,00 € v hotovosti, na MÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Lehota na vybavenie:
na počkanie 

Zákonná úprava: 
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vybavuje:
Jarmila Miňová
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka Šimková
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka