Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Prešov

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ PrešovVytlačiť
 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisova § 4 ods. l písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe podnetu D L, bytom (ďalej ako "pisateľka podnetu") podaného dňa 07.03.2019, preskúmal právoplatné rozhodnutie mesta Svidník č. 2284-16639/2018 zo dňa 07.01.2019, právoplatného dňa 11.02.2019 a rozhodol takto:


 
 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2019

Zverejnené 26.8.2019
Aktualizované: 18.9.2019


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

Zverejnené 26.8.2019
Aktualizované: 18.9.2019


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

Zverejnené 3.6.2019
Aktualizované: 29.8.2019


 

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-
Aktualizované: 18.9.2019


 
Položky 1-5 z 114

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka