Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR 

K vybaveniu je potrebné:

  • platné občianske preukazy alebo platné cestovné pasy 
  • originály rodných listov
  • originál právoplatného rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená
  • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova
  • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec
  • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine, tak tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu

Poplatky: 
Prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti,  na MÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - 10,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. b))
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm.c) 
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 € (od 1.1 . 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c) 
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,00 €
Poplatky sa hradia v hotovosti na MÚ.

Lehota na vybavenie:
na počkanie 

Zákonná úprava: 
§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

Upozornenia týkajúce sa sobášneho listu: 

  • v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v nasledujúci pracovný deň po uzavretí manželstva
  • v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18 po predložení preukazu totožnosti
  • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Svidní


Vybavuje:
Jarmila Miňová
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka Šimková
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka