Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva štátneho občana SR s cudzincom

K vybaveniu je potrebné:

Štátny občan SR: 

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas
 • originál rodného listu
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená
 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova
 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenice, pri ktorých nebol určený otec
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu

Cudzinec: 

 • platný cestovný pas (občan niektorého členského štátu EÚ môže predložiť aj preukaz totožnosti platný v danom štáte)
 • úradne preložený originál rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami
 • úradne preložený originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je cudzinec rozvedený – rozvedená aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • úradne preložený originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je  cudzinec vdovec – vdova aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • originál dokladu o pobyte aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • originál dokladu o osobnom stave aj s príslušnými legalizačnými doložkami


Upozornenie: 

 • žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná na Matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva
 • doklady o spôsobilosti na uzavretie manželstva, o pobyte a o osobnom stave nesmú byť v deň uzavretia staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania
 • všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka


Poznámka:

 • neprekladajú sa doklady vyhotovené v v českom jazyku
 • v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk snúbenci si musia zabezpečiť k obradu sobáša súdneho tlmočníka, v prípade ak sa nejedná o súdneho tlmočníka, tak sa tento tlmočník osobne dostaví na Matričný úrad (so sebou donesie preukaz totožnosti), kde podpíše „SĽUB tlmočníka“


Poplatky:   
Prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti, na MÚ  podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).
Poplatok 70,00 € za sobáš s cudzincom uhradíte v hotovosti na MÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch II. časť, č. položky 18, písm. f).
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c).
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 € (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c).
Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 €.
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,00 €.
Poplatky sa platia v hotovosti na MÚ.

Lehota na vybavenie:
na počkanie 

Zákonná úprava: 
§ 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov,
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

Upozornenia týkajúce sa sobášneho listu: 

 • v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva
 • v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Svidník


Vybavuje:
Jarmila Miňová
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka Šimková
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka