Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva na inom než príslušnom Matričnom úrade (na základe povolenia - DELEGÁCIE)

K vybaveniu je potrebné:

 

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas
 • originál rodného listu
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená
 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova
 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenice, pri ktorých nebol určený otec
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • Žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným Matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 • Povolenie príslušného Matričného úradu (Delegáciu) podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, na uzavretie manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom

Poplatky:
Povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR - 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. b)).
Povolenie uzavrieť manželstvo s cudzincom - 35,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. e)).
Poplatky sa platia v hotovosti na MÚ .

Zákonná úprava: 
§ 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
§ 29 ods. 2 Vyhlášky MV SR č.3 02/1994 Z. z. 

Upozornenie: 

 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Svidník a sobáš sa má konať v matričnom obvode Matričného úradu Svidník tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento Matričný úrad požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom. 
 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Svidník a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade vo Svidníku a zároveň Matričný úrad Svidník požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom


Vybavuje:
Jarmila MIŇOVÁ
Telefón: + 421 54 4863 611 KL. 111
E-mail: matrika@svidnik.sk jarmila.minova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

Bc. Lenka ŠIMKOVÁ
Telefón: + 421 54 4863 661 KL. 161
E-mail: matrika@svidnik.sk lenka.simkova@svidnik.sk
prízemie, č.dv. 12

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka