Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Určenie (zmena, zrušenie) súpisného a orientačného čísla

Žiadosť podáva osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Žiadosť obsahuje: 

 • U fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa( osoby uvedenej v kolaudačnom rozhodnutí)
  U právnickej osoby: názov, sídlo a IČO organizácie
 • Predmet žiadosti
 • Kód druhu stavby a termín jej dokončenia ( príloha  č. 7 vyhlášky ÚGKaK SR č. 461/2009 Z.z.)
 • Prílohy, ktorými sú: 
 • Doklad o vlastníctve pozemku, alebo doklad o inom práve (§ 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.)   
 • Kolaudačné rozhodnutie ( 82 zákona č. 50/1976 Zb.) pri rozostavenej stavbe stavebné povolenie 
 • Zameranie adresného bodu ( 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z.z. + vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z.)
 • Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú 
 • Geometrický plán 


Poplatky:
za orientačné číslo 3,- € 

Lehota na vybavenie:
do 30 dní 

Zákonná úprava:
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z., zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

Vybavuje:
Mgr. Adriana Zajarošová
Telefón: + 421 54 4863 610 KL. 110
E-mail: adriana.zajarosova@svidnik.sk
1. poschodie, č. dv. 126


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka