Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Transparentné mestoSlobodný prístup k informáciám

Mesto Svidník ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vykonáva prostredníctvom poverenej osoby sprístupňovanie informácií každému, kto o ne požiada. V zmysle zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

V zmysle § 7, ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní – podľa § 17 ods. 2).

Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.

Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú.

Poverená osoba na sprístupňovanie informácií: Mgr. Kristína Tchirová, 0905 166 428, kristina.tchirova@svidnik.sk, info@svidnik.sk


 
Smernica primátora č. 8/2017, ktorou sa mení Smernica primátora č. 6/2015 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník

 
Smernica č. 1/2017, ktorou sa mení Smernica primátora č. 6/2015 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník

 
Smernicu primátora č. 6/2015 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník

 
Postup mesta Svidník pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní § 5 ods. 1 písm. d/ zákona číslo 211/2000 Z.z.

 
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f/ zákona č. 211/2000 Z.z.)

 
Informácie o zriadení mesta, kompetenciách a organizačnej štruktúre (§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000 Z.z.)

 
Rozhodnutia obce (opravné prostriedky a súdne preskúmavanie) § 5 ods. 1 písm. c/ zákona č. 211/2000 Z.z.

 
Stále zverejňované informácie (§ 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 211/2000 Z.z.)

 
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk (§ 5 ods. 1 písmeno e/ zákona č. 211/2000 Z.z.)

 
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka