Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Transparentné mestoSlobodný prístup k informáciám

Mesto Svidník ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vykonáva prostredníctvom poverenej osoby sprístupňovanie informácií každému, kto o ne požiada. V zmysle zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní – podľa § 17 ods. 2).

Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.

Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú.

Poverená osoba na sprístupňovanie informácií: Mgr. Kristína Tchirová, 0905 166 428, kristina.tchirova@svidnik.sk, info@svidnik.sk


 
Smernica primátora č. 8/2017, ktorou sa mení Smernica primátora č. 6/2015 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník

 
Smernica č. 1/2017, ktorou sa mení Smernica primátora č. 6/2015 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník

 
Smernicu primátora č. 6/2015 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník

 
Postup mesta Svidník pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní § 5 ods. 1 písm. d/ zákona číslo 211/2000 Z.z.

 
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f/ zákona č. 211/2000 Z.z.)

 
Informácie o zriadení mesta, kompetenciách a organizačnej štruktúre (§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000 Z.z.)

 
Rozhodnutia obce (opravné prostriedky a súdne preskúmavanie) § 5 ods. 1 písm. c/ zákona č. 211/2000 Z.z.

 
Stále zverejňované informácie (§ 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 211/2000 Z.z.)

 
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk (§ 5 ods. 1 písmeno e/ zákona č. 211/2000 Z.z.)

 
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií

 

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

Október 2018
webygroup
ÚvodÚvodná stránka