Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Technické služby mesta Svidník

Michal Pich
riaditeľ

michal_pich.jpg

Telefón: + 421 54 75 21 337
Mobil: 0905 826 831
E-mail: ts@svidnik.sk

Kontaktné údaje:
 

Adresa: Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník, poloha na mape
Telefón: + 421 54 75 21 337, + 421 54 75 22 329, + 421 54 75 22 253
Fax:  + 421 54 75 24 562
E-mail: ts@svidnik.sk

Pracovná doba:

pondelok - piatok: 6:00 - 14:00

 

Zverejňovanie:

Zmluvy, faktúry a objednávky 


Predmet hlavnej činnosti
 
1. Rekreačné a športové služby:
 • prevádzkovanie športových a oddychových zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa

 

2. Rozvoj obce:
 • pestovanie kvetín na výsadbu
 • údržba zelene
 • obnova a údržba príslušenstva a doplnkov verejnej zelene
 • údržba prenosnej zelene
 • správa a prevádzkovanie verejných WC a verejných tržníc

3. Cestná doprava:
 • oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 • živičné opravy výtlkov a prekopávok
 • živičné opravy chodníkov
 • výstavba chodníkov
 • oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia
 • zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadkových košov a kontajnerov
 • ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

 

4. Verejné osvetlenie:
 • správa, oprava a údržba verejného osvetlenia a osvetlenia prechodov pre chodcov
 
5. Nakladanie s odpadmi:
 • pravidelný zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z územia  mesta Svidník za účelom jeho zneškodnenia na skládke komunálneho odpadu
 • likvidácia divokých a nepovolených skládok odpadu na území mesta Svidník
 • prevádzkovanie a údržba zrekultivovaných a uzavretých skládok komunálneho odpadu vo vlastníctve zriaďovateľa

 

6. Zberný dvor, kompostáreň:
 • prevádzkovanie Zberného dvora na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu kategórie ostatný odpad a kategórie nebezpečný odpad
 • pravidelný zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu z územia mesta Svidník a okolitých obcí okresu na Zberný dvor
 • zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek komunálneho odpadu pred jeho ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením zmluvnými partnermi

 

7. Správa a údržba majetku zriaďovateľa súvisiaceho s činnosťou príspevkovej organizácie
 
8. Oprava a údržba ostatného majetku zriaďovateľa
 
9. Ostatné služby:
 • výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov, osláv a podľa potrieb zriaďovateľa
 • prevádzkovanie letiska Svidník v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prioritnou úlohou je zabezpečovanie hlavnej činnosti. Voľné kapacity môže organizácia  použiť aj na vykonávanie vedľajších činností.            

 

Predmet vedľajšej činnosti
 

1. Cestná doprava:
 • oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 • živičné opravy výtlkov a prekopávok
 • živičné opravy chodníkov
 • výstavba chodníkov
 • oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia
 • zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadkových košov a kontajnerov
 • ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných        priestranstiev

 

2  Nakladanie s odpadmi:
 • zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za účelom jeho zneškodnenia na skládke komunálneho odpadu

 

3.  Zberný dvor, kompostáreň:
 • zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu na zberný dvor
 • zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpadu

4. Iné vedľajšie činnosti príspevková organizácia môže vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom zriaďovateľa.

 


 

Dôležité dokumenty:

Sadzobník cien za motorové vozidla a mechanizmy platný od 1. 1. 2019

Organizačný poriadok TS mesta Svidník

Zriaďovacia listina TS mesta Svidník

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka