Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné úpravy podliehajúce vydaniu stavebného povolenia

K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o stavebné povolenie - viď prílohy
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe, resp. čestné vyhlásenie stavebníka, že je vlastníkom stavby
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • výkresová dokumentácia, v bytových domoch statický posudok
  • v prípade zásahu do fasády objektu stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu


Upozornenie:
Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
Stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky.
Udržiavacie práce možno vykonať ak mestský úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Poplatky:  
Výška poplatku je stanovená v zmysle Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov ( V. časť, stavebná správa)

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. 50/1976 Zb. a podrobne vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 453/2000 Z.z.

Vybavuje:
Ing. Michal Kostik
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: michal.kostik@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

Ing. Karol Richvalský
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: karol.richvalsky@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka