Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom nebytových priestorov

Za nebytové priestory sa  považujú  priestory nachádzajúce sa v objektoch vo vlastníctve mesta, ktorými sú miestnosti a súbory miestnosti, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako bývanie.  Zverenie majetku vo vlastníctve mesta do nájmu sa riadi zákonom č. 138/1991 Zb. majetku obci v platnom znení a platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Sadzby za nájom nebytových priestorov  sú stanovené podľa jednotlivých objektov vo vlastníctve mesta ako minimálne. Horná hranica nájomného nie je určená. Pri prenájme priestorov mesto primerane uplatní ustanovenia §-u 9a, odsekov l až 3 a 5 až 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Mestské zastupiteľstvo podľa § - 9a, ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení môže v prípadoch osobitného zreteľa nájomné znížiť alebo odpustiť.  Výška nájomného sa môže každoročne upraviť podľa miery ročnej inflácie vyhlásenej štatistickým úradom na základe rozhodnutia primátora. Výška ročného nájomného sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto smerom nahor.

K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objektoch mesta

Ak je žiadosť o prenájom na obdobie dlhšie ako 1 rok:

  • Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže (VOS)
  • Vyhodnotenie VOS
  • Vypracovanie zmluvy o nájme nebytových priestorov s víťazom VOS
  • Schválenie zmluvy MsZ
  • Zverejnenie zmluvy na web stránke mesta


Lehota na vybavenie:
Prenájom do 1 roka – vybavenie do 30 dní 
Prenájom nad 1 rok – po vyhodnotení VOS a schválení MsZ

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
Smernica primátora č.2/2016 o určení výšky cien za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Svidník

Vybavuje:
Pavol Piršč
Telefón domov: + 421 54 4863 616 KL. 116
E-mail: pavol.pirsc@svidnik.sk
2. poschodie, č.dv. 220


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka