Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

K vybaveniu je potrebné:

Podať Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Svidník, v ktore sú povinné tieto údaje - viď prílohy:

 • presná identifikácia žiadateľa - obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa a miesto podnikania
 • právnu formu žiadateľa
 • identifikačné údaje: IČO, DIČ
 • meno štatutárneho zástupcu
 • kópiu výpisu z príslušného registra, napr. obchodného registra, živnostenského registra, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a pod.
 • účel dotácie
 • požadovaná výška dotácie
 • miesto a termín realizácie akcie, podujatia alebo projektu (ďalej len „akcia“)
 • stručnú charakteristiku konkrétnej akcie v rozsahu max. 1 strany formátu A4
 • charakteristiku publicity mesta – uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text: „akciu finančne podporilo Mesto Svidník“ (napríklad v tlači, v médiách a podobne)
 • čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má vysporiadané záväzky voči mestu, nie je v likvidácii alebo v ko nkurznom konaní,
 • bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa
 • súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov


Poplatok:
bez poplatku

Lehota na podávanie žiadostí:
30.09. v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť dotácia poskytnutá

Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník

Vybavuje:
Ing. Stanislav Fek
Telefón: + 421 54 4863 618 KL. 118
E-mail: stanislav.fek@svidnik.sk
2.poshodie, č.dv. 225


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka