Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie realizácie stavby a oznámenie o vstupe na pozemok so Zákonom č. 351/2011 o elektron. komunikáciach

Oznámenie realizácie stavby a oznámenie o vstupe na pozemok so Zákonom č. 351/2011 o elektron. komunikáciachVytlačiť
 

Týmto oznamujeme viastníkom a užívateľom nehnuteľností, ktoré majú byt" predmetnou stavbou dotknuté, že za účelom realizácie tejto stavby vo verejnom záujme vstúpime na tieto pozemky v nevyhnutnom čase a v nutnom rozsahu pre vybudovanie predmetnej optickej trasy. Po ukončení výkopových prác terén bude uvedený do pôvodného stavu. Majitel', príp. užívatel' nehnutel'ností má nárok na náhradu škody na úrode, aiebo na iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie prác.


 
 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Marián Cimbora

Stavebník Marián CIMBORA, bytom: čat. Nebiljaka 499, Svidník, podal dňa 24.6.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy nebytových priestorov bytového dom ...viac...

Zverejnené 3.7.2019 -mm-


 

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019

Zverejnené 3.7.2019


 

Oznámenie realizácie stavby a oznámenie o vstupe na pozemok so Zákonom č. 351/2011 o elektron. komunikáciach

Týmto oznamujeme viastníkom a užívateľom nehnuteľností, ktoré majú byt" predmetnou stavbou dotknuté, že za účelom realizácie tejto stavby vo verejnom záujme vstúpime na tieto pozemky v nevyhnutnom čas ...viac...

Zverejnené 28.6.2019 -mm-


 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etapa

Milan Pašeň – MIJA, Olšavka 57, podal dňa 17.04.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etapa, SO 04 : STL Plynovod rozšírenie distribučnej siete“, ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -mm-


 
Položky 1-5 z 102

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka