Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriad ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - rozšírenie cintorína

Mesto Svidník v zastúpení Mgr. Marcely Ivančovej, primátorky mesta podalo dňa 29.03.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Milan Šimko a Bc. Lenka ŠimkováVytlačiť
 

Navrhovatelia Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková, Mládeže 495/6 , 089 01 Svidník, podali dňa podali dňa 27.03.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavebných úprav "Prestavba bytu č. 84" v bytovom dome Č.s. 495 umiestnenom na pozemku KN C 202/190 v katastrálnom území Svidník, 2 poschodie, byt č. 84. Stavba bola povolená stavebným povolením 2284-16639/2018 zo dňa 07.01.2019.


 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka