Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Branislav Kočiš a Adriána Kočišová

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriad ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - rozšírenie cintorína

Mesto Svidník v zastúpení Mgr. Marcely Ivančovej, primátorky mesta podalo dňa 29.03.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Branislav Kočiš a Adriána KočišováVytlačiť
 

Navrhovatelia Branislav Kočiš a Adriána Kočišová, Mládeže 495/6, 089 01 Svidník, podali dňa podali dňa 27.03.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavebných úprav "Prestavba bytu č. 86" v bytovom dome Č.S. 495 umiestnenom na pozemku KN C 202/190 v katastrálnom území Svidník, 3 poschodie, byt Č. 86. Stavba bola povolená stavebným povolením 2284-16639/2018 zo dňa 07.01.2019.


 
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka