Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o výrube drevín rastúcich mimo lesných pozemkov( výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody)

Oznámenie je potrebné podať:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • pri bezprostrednom  ohrození  zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách

 

Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (mestu) najneskôr do piatich dní od uskutočnenie výrubu.

K vybaveniu je potrebné:

  • doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom dreviny rástli
  • kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne (napr. situačný náčrt)
  • v prípade výrubu drevín z dôvodu ohrozenia, fotodokumentácia, ktorá preukazuje splnenie podmienok na výrub


Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní     

Zákonná úprava:

  • Zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 2/2012, o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene


Vybavuje:
Bc. Marta Haninová
Tel: + 421 54 7521 332 KL. 121
E-mail: marta.haninova@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka