Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konaniaVytlačiť
 

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené spoločné odvolanie M Š a. L Š , obaja bytom, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky Č. OUPO-OVBP2-20 19/188l8/84653/ŠSS-KM zo dňa 22.07.20l9, ktorým podľa § 65 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušil rozhodnutie mesta Svidník Č. 2284 16639/2018 zo dňa 07.01.2019 v mimoodvolacom konaní.


 
 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2019

Zverejnené 26.8.2019
Aktualizované: 28.8.2019


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

Zverejnené 26.8.2019
Aktualizované: 29.8.2019


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

Zverejnené 3.6.2019
Aktualizované: 29.8.2019


 

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-


 
Položky 1-5 z 114

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka