Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len „samostatne hospodáriaci roľník“), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v  lesoch a  na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“) sa podľa zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov alebo vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie resp. poskytuje príležitostne práce, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe a iné.  

K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
  • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • List vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľnosti alebo iný doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná. Pre živočíšnu výrobu je potrebné stanovisko regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
  • Doklad o povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ je potrebný pre predmet podnikanie
  • Doklad o odbornej kvalifikácii, spôsobilosti alebo oprávnení vedúceho alebo iného pracovníka pokiaľ je tento doklad pre podnikanie nevyhnutný

 

Poplatky: 
Poplatok  za zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka je 6,50 EUR, platba v pokladni mestského úradu.
Poplatok za zmenu údajov v evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka je 1,50 EUR, platba v pokladni mestského úradu. 

Lehota na vybavenie:
30 dni

Zákonná úprava:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vybavuje: 
Helena Hricenková
Tel: + 421 54 4863 615 KL. 115
E-mail: helena.hricenkova@svidnik.sk
2. poschodie, č.dv. 220


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka