Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odvolanie voči rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KM

Odvolanie voči rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KMVytlačiť
 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej len "okresný úrad") vydal dňa 22.07.2019 rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2- 2019/18818/84653/ŠSS-KM, ktorým podľa § 65 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušil rozhodnutie mesta Svidník č. 2284-1663912018 zo dňa 07.01.2019 v mimoodvolacom konaní.


 
 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Sušiareň reziva s tepelným zdrojom

Stavebník: Ing. Tibor Popvec - TIPO, Sov. hrdinov 229/230, Svidník podal dňa 24.9.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sušiareň reziva s tepelným zdrojom“, na pozem ...viac...

Zverejnené 27.9.2019 -mm-


 

Mesto Svidník vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj pozemku parc. KN C 1180/488 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 190 m2

Zverejnené 19.9.2019


 

Povolenie terénnych úprav - vyrovnania pozemku KN-E 642/2

Žiadateľ Jozef Zalasinski, bytom vo Svidníku na Ul. Hrabovej č. 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav – vyrovnania pozemku KN-E 642/2 (zásyp rokliny) v kat ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -mm-


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

Zverejnené 14.9.2019


 
Položky 1-5 z 123

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka