Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodarstvo

Mesto Svidník si v tomto roku dalo odvážny cieľ, a to zvýšiť separovanie odpadu a zároveň vzdelávať ľudí a vysvetľovať, ako je dôležité zaujímať sa o životné prostredie.

Vieme, že táto cesta je dlhá a častokrát výsledky prichádzajú pomaly, ale veríme, že postupnými krokmi budeme ekologickejšie zmýšľajúce mesto. 

Leták - Kam patria odpady

 

 

Dobré separovanie je o dobrých informáciách.

Niekoľko inštrukcií k triedeniu papiera Vám poskytujeme zo Zberného dvora vo Svidníku 
Budeme radi, keď sa pridáte.

Krok za krokom ideme za svojimi víziami. Dnes sme rozdali kontajnery pre jednoduchšie separovanie v materských a základných školách vo Svidníku.

Svidníčania pridajte sa: "Viac triedime, menej vyvážame"

Spôsob separovania si každá obec a každé mesto prispôsobuje svojim potrebám i možnostiam. Niekoľko dobrých rád na triedenie do žltých nádob na separovaný odpad Vám sprostredkovávame zo Zberného dvora vo Svidníku.

Budeme radi, keď sa pripojíte.

 

Posolstvo primátorky mesta Svidník, Marcely Ivančovej o dôležitosi triedenia odpadu a prosba o spoluprácu adresovaná každému občanovi v našom meste.

Triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).

VIETE ŽE?

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov,
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa
 • z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min a 20 sekúnd práce

Hlavným faktorom úspešnosti triedeného zberu je však náš záujem a aktívny prístup.

Osloboďme Svidník od plastov_promo plagát

Pripravujeme zaujímavú a svojho druhú jedinečnú akciu

"Osloboďme Svidník od plastov"

Dátum: mesiac máj, Čas: 13:00 hod., Miesto: pešia zóna

Akciou "Osloboďme Svidník od plastov" by sme chceli venovať výraznejšie pozornosť separovaniu plastov. 

Svidník je centrom regiónu pod Duklou a turisti nás navštevuj najmä kvôli vojenskej históri, rusinskému folklóru, či ukrajinskej kultúre. Mesto doteraz neponúkalo možnosť vyhadzovania plastov do separovaných košov v centre, kde sa pohybuje najviac návštevníkov. Radi by sme to zmenili. 

Program: 

 • Vyzbierať plasty v ohrozených lokalitách mesta.
 • Žiaci ZŠ Komenského z plastového materiálu vyrobia odevy, ktoré odprezentujú na pešej zóne.
 • Jun fashion show (módna prehliadka) zo separovaného odpadu v podaní SPŠ odevná vo Svidníku.
 • Moderovanie módnych prehliadok - zážitková forma prednášky na tému plastov od dám z eko obchodu Odvážene - bezobalový obchod.
 • Hlavnou aktivitou dňa by bolo osadenie košov na plast do užšieho a širšieho centra mesta.
 • Radi by sme tento deň ozvláštnili aj o aktivity pre deti, napr. kreatívna tvorba z plastu (vyzbieraný aktivistami).
 • Ponúknuť chceme vodu z vodovodu v eko rozložiteľných pohároch. Túto aktivitu budú zastrešovať VVS a.s.
 • Radi by sme akciu doplnili o koncert, podpaz ku všetkým aktivitám

TEŠÍME SA AJ NA VAŠU ÚČASŤ :-)

Separovaniie odpadu

Environmentálne výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné: 
• ťažiť a získavať menej prvotných surovín, 
• menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín, 
• postaviť menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia), 
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy, 
• menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových, 
• spotrebovávať menšie množstvo energie, 
• menej znečisťovať ornú pôdu chemickými hnojivami (kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov môžeme získavať kvalitné a ekologické hnojivo).

Ekonomické výhody triedenia odpadu

Vzorec na výpočet ekonomickej výhodnosti triedenia odpadu je jednoduchý. Príjem tvoria ušetrené poplatky za odpady a prostriedky za vyzbierané suroviny. 
Výdaj náklady na zavedenie triedenia odpadu. Výsledok je štatisticky na 100% kladný. Z uvedeného vyplýva niekoľko priamych dopadov: 
• Spacovateľom surovín (papierne, sklárne, kovohuty, atď.) sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spotrebiteľov lacnejšie výrobky. 
• Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.). 
• Zazneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme. Obce, ale aj občania a firmy si môžu triedením odpadu finančne prilepšiť príjmami za odpredaj druhotných surovín a príjmami z RF. 
• Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené (aj) po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd, ktoré sú alebo budú spôsobené porušením tesniaceho systému skládok).

Sociálne výhody triedenia odpadu

• Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recyklácia a kompostovanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov. 
• Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v medziľudských vzťahoch (napr. občania v bytových domoch sú pri triedenom zbere odkázaní na spoluprácu so spoločným cieľom). Tieto vzťahy sú dôležité pre kvalitnejšiu funkčnosť komunity aj v iných oblastiach života. 
• Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu aj sociálne odkázaným vrstvám. Napríklad mnohí telesne alebo mentálne postihnutí občania majú možnosť sebarealizácie v triedení, recyklácii a úprave nepotrebných vecí, z ktorých sa ich činnosťou stávajú predmety, ktoré majú využitie.

Zdroj: https://www.triedenieodpadu.sk

Recyklačné symboly pre triedený odpad

 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka