Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Novostavba rodinného domu

Mesto Svidník ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o vydanie stave ...viac...

Zverejnené 10.10.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SVIDNÍK - Zmeny a doplnky č.8

Mesto Svidník má v súčasnosti spracovaný a schválený ÚPN mesta Svidník schválený uznesením MsZ vo Svidníku č. 259 zo dňa 29. 09. 2009. Záväzná časť ÚPN mesta Svidník bola schválená VZN mesta Svidník č ...viac...

Zverejnené 3.5.2019 -mm-
Aktualizované: 18.9.2019


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho jednania - Milan Pašeň - MIJA

Milan Pašeň – MIJA, Olšavka 57, podal dňa 17.04.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etepa“, ktorá bola povolená stavebným povolením vydaným Mes ...viac...

Zverejnené 30.4.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková

Navrhovatelia Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková, Mládeže 495/6 , 089 01 Svidník, podali dňa podali dňa 27.03.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavebných úprav "Prestavba bytu č. 84" v bytovom ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Branislav Kočiš a Adriána Kočišová

Navrhovatelia Branislav Kočiš a Adriána Kočišová, Mládeže 495/6, 089 01 Svidník, podali dňa podali dňa 27.03.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavebných úprav "Prestavba bytu č. 86" v bytovo ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -mm-
Aktualizované: 13.5.2019 -mm-


 

Zámer na odpredaj novovytvoreného pozemku parc. KN C 983/379 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vytvoreného GP č. 83/2018 zo dňa 3. augusta 2018 z parc. KN C 983/99, k.ú. Svidník, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, za cenu 600,00 EUR pre Jána Ivanča, Gen. Svobodu 681/3, Svidník

Zverejnené 5.3.2019


 
Položky 41-45 z 123

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka