Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriad ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - rozšírenie cintorína

Mesto Svidník v zastúpení Mgr. Marcely Ivančovej, primátorky mesta podalo dňa 29.03.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budovy v areáli Duklastav súpisné číslo 763/89 na Ul. Stropkovskej o celkovej podlahovej ploche 1 150 m2 postaven ...viac...

Zverejnené 5.4.2019


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - RNDr. Ivana Brudňáková

RNDr. Ivana Brudňáková, bytom: ul. Kutuzovova 319/2, 089 01 Svidník, podala dňa 18.3.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Svidník – Obytný dom, ul. Kutuzovova 319 – BALKÓN pre byt č. 8“ ...viac...

Zverejnené 25.3.2019 -mm-


 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2 v podiele 1/1 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu na Ul. Čsl. armády s.č. 362 362, ...viac...

Zverejnené 23.1.2019


 

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej

Zverejnené 5.3.2019


 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. - Stavebné povolenie

Stavebník Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Development 3 s.r.o.,Výhonská 1,831 06 Bratislava, podal dňa 22.01.2019 na tunajšom staveb ...viac...

Zverejnené 14.3.2019 -mm-


 
Položky 36-40 z 108

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka