Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené spoločné odvolanie M Š a. L Š , obaja bytom, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zá ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Rozšírenie plynofikácie bytu Č. 9 - žiadosť o stavebné povolenie

Stavebník Jaroslav Motyka, Sov. hrdinov 374/15, 089 01 Svidník podal dňa 30.01.2014 žiadosť o povolenie stavby: "Rozírenie plynofikácie bytu Č. 9" v byte Č. 9 na 1.p. v objekte bytového domu umiestnen ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -mm-


 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SVIDNÍK - Zmeny a doplnky č.8

Mesto Svidník má v súčasnosti spracovaný a schválený ÚPN mesta Svidník schválený uznesením MsZ vo Svidníku č. 259 zo dňa 29. 09. 2009. Záväzná časť ÚPN mesta Svidník bola schválená VZN mesta Svidník č ...viac...

Zverejnené 3.5.2019 -mm-
Aktualizované: 24.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho jednania - Milan Pašeň - MIJA

Milan Pašeň – MIJA, Olšavka 57, podal dňa 17.04.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etepa“, ktorá bola povolená stavebným povolením vydaným Mes ...viac...

Zverejnené 30.4.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková

Navrhovatelia Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková, Mládeže 495/6 , 089 01 Svidník, podali dňa podali dňa 27.03.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavebných úprav "Prestavba bytu č. 84" v bytovom ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Branislav Kočiš a Adriána Kočišová

Navrhovatelia Branislav Kočiš a Adriána Kočišová, Mládeže 495/6, 089 01 Svidník, podali dňa podali dňa 27.03.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavebných úprav "Prestavba bytu č. 86" v bytovo ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -mm-
Aktualizované: 13.5.2019 -mm-


 
Položky 31-35 z 114

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka