Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené spoločné odvolanie M Š a. L Š , obaja bytom, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zá ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Verejná obchodná súťaž - obchodný dom na UL. Sov. hrdinov 41354 Svidník, priestor č.1

Mesto Svidník, zastúpené primátorkou Mgr. Marcelou Ivančovou, vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 1 o celkovej p ...viac...

Zverejnené 4.6.2019
Aktualizované: 27.6.2019


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 a 3/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník v platnom znení

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznam o prerokovaní zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Svidník

Mesto Svidník ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Svidník oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2 ) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Cuperová

Stavebníčka Mária CUPEROVÁ, bytom v Beňadikovciach č. 68, podala dňa 15.03.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 52“ v rozsahu realizácie BAL ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Svidník podalo dňa 21.05.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení st ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mm-


 
Položky 26-30 z 114

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka