Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriad ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - rozšírenie cintorína

Mesto Svidník v zastúpení Mgr. Marcely Ivančovej, primátorky mesta podalo dňa 29.03.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 a 3/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník v platnom znení

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznam o prerokovaní zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Svidník

Mesto Svidník ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Svidník oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2 ) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Cuperová

Stavebníčka Mária CUPEROVÁ, bytom v Beňadikovciach č. 68, podala dňa 15.03.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 52“ v rozsahu realizácie BAL ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Svidník podalo dňa 21.05.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení st ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mm-


 

Rozšírenie plynofikácie bytu Č. 9 - žiadosť o stavebné povolenie

Stavebník Jaroslav Motyka, Sov. hrdinov 374/15, 089 01 Svidník podal dňa 30.01.2014 žiadosť o povolenie stavby: "Rozírenie plynofikácie bytu Č. 9" v byte Č. 9 na 1.p. v objekte bytového domu umiestnen ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -mm-


 
Položky 21-25 z 108

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka