Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Spoločnosť DELTA ONLINE, spol. s LO., IČO: 36474711, so sídlom: ul. Pri salaši 2,040 17 Košice, je realizátorom drobnej stavby "PROJEKT pre ohlásenie drobnej stavby - Pripojenie vybraných škôl v meste ...viac...

Zverejnené 19.9.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Stavebník: Ján Hirčko, Karpatská 804/10, Svidník, podal dňa 17.09.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku parc. číslo KN-C 412, 415/1, v kat. ...viac...

Zverejnené 18.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Odvolanie voči rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KM

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej len "okresný úrad") vydal dňa 22.07.2019 rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2- 2019/18818/84653/ŠSS-KM, ktorým p ...viac...

Zverejnené 17.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené spoločné odvolanie M Š a. L Š , obaja bytom, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zá ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Oznámenie o začatí konania - preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284 - 16639/2018

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bol dňa 25.03.2019 mestom Svidník postúpený podnet na preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284-16639/2018 zo dňa 07.0 t20 19, právoplatné ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Ladislav Ducár

Stavebník: Ladislav DUCÁR, ul. Karpatská 743/2, 089 01 SVIDNÍK, podal dňa 6.6.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia stavbu: Prístavba terasy a rozšírenie jedálne – Zmena stavby pred dokon ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - Vyhliadková veža

Navrhovateľ: Mesto Svidník (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 21.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Vyhliadková veža s útulňou, na pozemku parc. číslo KN-C 4091/1 (ttp), v katast ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -mm-
Aktualizované: 12.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SVOJDOM C-24

Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov SVOJDOM C-24, Komenského 444/6, Svidník, podal dňa 30.05.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „zateplenie bytového domu C-24 ...viac...

Zverejnené 7.6.2019 -mm-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok

Zverejnené 24.5.2019 -kt-


 
Položky 21-25 z 114

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka