Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Spoločnosť DELTA ONLINE, spol. s LO., IČO: 36474711, so sídlom: ul. Pri salaši 2,040 17 Košice, je realizátorom drobnej stavby "PROJEKT pre ohlásenie drobnej stavby - Pripojenie vybraných škôl v meste ...viac...

Zverejnené 19.9.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Stavebník: Ján Hirčko, Karpatská 804/10, Svidník, podal dňa 17.09.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku parc. číslo KN-C 412, 415/1, v kat. ...viac...

Zverejnené 18.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Odvolanie voči rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KM

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej len "okresný úrad") vydal dňa 22.07.2019 rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2- 2019/18818/84653/ŠSS-KM, ktorým p ...viac...

Zverejnené 17.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené spoločné odvolanie M Š a. L Š , obaja bytom, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zá ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Obchodno - verejná súťaž na predaj bytu č. 34 na Ul. Čsl. armády

Zverejnené 26.6.2018 -mm-


 

Zámer prevyhlásiť ochranu chráneného stromu Lipa malolistá

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "okresný úrad") ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štát ...viac...

Zverejnené 21.6.2018 -mm-


 

SVB Trigen - žiadosť o povolenie stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Navrhovateľ: SVB Trigen, Sovietskych hrdinov 372, 089 01 Svidník, podal dňa 13.06.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavby „Dodatočná realizácia loggií“ v bytovom dome na pozemku KN ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -mm-


 

Zámer prevyhlásiť ochranu chráneného stromu Dub letný

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "okresný úrad") ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štát ...viac...

Zverejnené 21.6.2018 -mm-


 

Odvolanie spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s.

Zverejnené 26.1.2018


 
Položky 106-110 z 114

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka