Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

Ing. Jaroslav ANTONÍK
náčelník mestskej policie

antonik12u.jpg

Telefón: + 421 54 7522 398 KL. 123
Mobil: 0905 166 434
E-mail: policia@svidnik.sk  jaroslav.antonik@svidnik.sk
4.poschodie, č.dv. 432

Marián MIKITA
zástupca náčelníka mestskej polície

elefón: + 421 54 7522 398 KL. 123
Mobil: 0908 509 956
E-mail: policia@svidnik.sk  marian.mikita@svidnik.sk
4.poschodie, č.dv. 432

Ivan GUZY
príslušník mestskej polície

Telefón: + 421 54 7522 398 KL. 123
Mobil: 0908 509 956
E-mail: policia@svidnik.sk  ivan.guzy@svidnik.sk
4.poschodie, č.dv. 432

Jaroslav KAČMAR
príslušník mestskej polície

Telefón: + 421 54 7522 398 KL. 123
Mobil: 0908 509 956
E-mail: policia@svidnik.sk  jaroslav.kacmar@svidnik.sk
4.poschodie, č.dv. 432

Ing. Pavol KOBULARČÍK
príslušník mestskej polície

Telefón: + 421 54 7522 398 KL. 123
Mobil: 0908 509 956
E-mail: policia@svidnik.sk  pavol.kobularcik@svidnik.sk
4.poschodie, č.dv. 432

Bc. Jakub KUREJ
príslušník mestskej polície

Telefón: + 421 54 7522 398 KL. 123
Mobil: 0908 509 956
E-mail: policia@svidnik.sk  jakub.kurej@svidnik.sk
4.poschodie, č.dv. 432

Stránkové dní: pondelok - piatok  od 8.00 - 15.00
Tiesňová linka: 159


 

Činnosť Mestskej polície

Mestská polícia vo Svidníku bola zriadená v zmysle § 19 zákona SNR č. 369/1990 oobecnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Postavenie Mestskej polície vo Svidníku upravuje hlavne:

 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • nariadenie mesta Svidník o zriadení mestskej polície


Mestská polícia vo Svidníku najmä:

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany)
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku a rozhodnutia primátora
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko alebo zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
 • oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom
 • doručuje písomnosti, ak tak určí súd
 • plní ďalšie úlohy

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka