Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o zaťatí konanie terénnych úprav - Jozef Zalasinski

Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa 31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania pozemku KN-E 642/2, v kat. území m ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -mm-


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriad ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - rozšírenie cintorína

Mesto Svidník v zastúpení Mgr. Marcely Ivančovej, primátorky mesta podalo dňa 29.03.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj telocvične bývalého SOU na Ul. Sov. hrdinov

Zverejnené 4.7.2019


 

Stavebné úpravy nebytových priestorov - Marián Cimbora

Mesto Svidník ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť stavebníka podľ ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -mm-
Aktualizované: 25.7.2019 -mm-


 

Výberové konanie

Výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu odborného zamestnanca Školského úradu.
viac...

Zverejnené 3.8.2019 -kt-


 

Zámer na odpredaj časti pozemku parc. KN C 928/1 pre Miroslava Blanára

Zverejnené 1.7.2019


 
Položky 1-5 z 108

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka