Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov č.28 a č. 29 v objekte OSK TREND súpisné číslo 752 na Ul. Gen. Svobodu, Svidník.
viac...

Zverejnené 12.4.2019


 

Retail park Svidník - rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ: W-Market, s.r.o., Sabinovská 5050/15, 080 01 Prešov, podal dňa 18.12.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „RETAIL PARK SVIDNÍK“ na pozemku parc. čísl ...viac...

Rozhodnutie o umiestnení w_market_ur.pdf w_market_ur.pdf (453.4 kB)

Zverejnené 12.4.2019 -mm-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôlok a základých škôl vo Svidníku

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôlok a základých škôl vyberove_konanie_riaditelov_skolok_skol.pdf vyberove_konanie_riaditelov_skolok_skol.pdf (236 kB)

Zverejnené 5.4.2019


 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budovy v areáli Duklastav súpisné číslo 763/89 na Ul. Stropkovskej o celkovej podlahovej ploche 1 150 m2 postaven ...viac...

Obchodná verejná súťaž. VOS  Duklastav veľkosklad.pdf VOS Duklastav veľkosklad.pdf (271.1 kB)

Zverejnené 5.4.2019


 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budovy v areáli Duklastav súpisné číslo 750/85 na Ul. Stropkovskej o celkovej podlahovej ploche 1 033,00 m2 posta ...viac...

Obchodná verejná súťaž. VOS  Duklastav mliekareň.pdf VOS Duklastav mliekareň.pdf (269.3 kB)

Zverejnené 5.4.2019


 

Výberové konanie

Symbol mesta Svidnik


VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
VEDÚCEHO ODBORU
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
a
PRACOVNÁ PONUKA
NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE
REFERENT VÝSTAVBY
  ...viac...

Vedúci odboru regionálneho rozvoja Odbor_regionalny_rozvoj.pdf Odbor_regionalny_rozvoj.pdf (265 kB)
Referent stavebného poriadku a investičnej výstavby Referent_vystavby.pdf Referent_vystavby.pdf (255.7 kB)

Zverejnené 1.4.2019 -kt-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - RNDr. Ivana Brudňáková

RNDr. Ivana Brudňáková, bytom: ul. Kutuzovova 319/2, 089 01 Svidník, podala dňa 18.3.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Svidník – Obytný dom, ul. Kutuzovova 319 – BALKÓN pre byt č. 8“ ...viac...

Zverejnené 25.3.2019 -mm-


 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2 v podiele 1/1 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu na Ul. Čsl. armády s.č. 362 362, ...viac...

Zverejnené 23.1.2019


 

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej

Zverejnené 5.3.2019


 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. - Stavebné povolenie

Stavebník Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Development 3 s.r.o.,Výhonská 1,831 06 Bratislava, podal dňa 22.01.2019 na tunajšom staveb ...viac...

Zverejnené 14.3.2019 -mm-


 
Položky 1-5 z 73

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka