Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etapa

Milan Pašeň – MIJA, Olšavka 57, podal dňa 17.04.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etapa, SO 04 : STL Plynovod rozšírenie distribučnej siete“, ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -mm-


 

Rozšírenie cintorína Svidník - zámer pre zisťovacie konanie

Navrhovaná činnosť rieši etapovité rozšírenie hrobových miest cintorína pri Dome smútku vo Svidníku. Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína na parcele KN-C Č. 1458/1 v súlade s Územným plánom me ...viac...

Zverejnené 14.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí konania - preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284 - 16639/2018

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bol dňa 25.03.2019 mestom Svidník postúpený podnet na preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284-16639/2018 zo dňa 07.0 t20 19, právoplatné ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - Vyhliadková veža

Navrhovateľ: Mesto Svidník (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 21.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Vyhliadková veža s útulňou, na pozemku parc. číslo KN-C 4091/1 (ttp), v katast ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -mm-
Aktualizované: 12.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Ladislav Ducár

Stavebník: Ladislav DUCÁR, ul. Karpatská 743/2, 089 01 SVIDNÍK, podal dňa 6.6.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia stavbu: Prístavba terasy a rozšírenie jedálne – Zmena stavby pred dokon ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SVOJDOM C-24

Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov SVOJDOM C-24, Komenského 444/6, Svidník, podal dňa 30.05.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „zateplenie bytového domu C-24 ...viac...

Zverejnené 7.6.2019 -mm-


 

Verejná obchodná súťaž - obchodný dom na UL. Sov. hrdinov 41354 Svidník, priestor č.1

Mesto Svidník, zastúpené primátorkou Mgr. Marcelou Ivančovou, vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 1 o celkovej p ...viac...

Zverejnené 4.6.2019


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznam o prerokovaní zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Svidník

Mesto Svidník ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Svidník oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2 ) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Cuperová

Stavebníčka Mária CUPEROVÁ, bytom v Beňadikovciach č. 68, podala dňa 15.03.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 52“ v rozsahu realizácie BAL ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Svidník podalo dňa 21.05.2019 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení st ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mm-


 

Rozšírenie plynofikácie bytu Č. 9 - žiadosť o stavebné povolenie

Stavebník Jaroslav Motyka, Sov. hrdinov 374/15, 089 01 Svidník podal dňa 30.01.2014 žiadosť o povolenie stavby: "Rozírenie plynofikácie bytu Č. 9" v byte Č. 9 na 1.p. v objekte bytového domu umiestnen ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -mm-


 
Položky 1-5 z 88

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka