Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Zámer na zámenu časti pozemku

Zverejnené 17.10.2018


 
Zámer na zámenu časti pozemku zamer_biskup.pdf zamer_biskup.pdf (261.3 kB)

Dodatočné povolenie stavby - Ľoľo Milan

Navrhovateľ Milan Ľoľo a manželka Ružena Ľoľová, ul. Karpatská 754/7, 089 01
Svidník, podali dňa 09.08.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie stavebných úprav „Úprava bytu ...viac...

Zverejnené 4.10.2018 -mm-


 
Dodatočné povolenie lolo_pov.pdf lolo_pov.pdf (231.1 kB)

Oznámenie o vyžrebovaných vyhradených miestach na umiestnenie volebných plagátov

Mesto Svidník v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znen ...viac...

Zverejnené 3.10.2018


 
Oznámenie o vyžrebovaných vyhradených miestach na umiestnenie volebných plagátov
vyzrebovane_miesta_pre_volebne_plagaty.pdf vyzrebovane_miesta_pre_volebne_plagaty.pdf (284.6 kB)
Rozdelenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov 1 rozdelenie_vylepnych_ploch_1.pdf rozdelenie_vylepnych_ploch_1.pdf (94.8 kB)
Rozdelenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov 2 rozdelenie_vylepnych_ploch_2.pdf rozdelenie_vylepnych_ploch_2.pdf (176.7 kB)

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2
viac...

Zverejnené 6.9.2018


 
Obchodná verejná súťažo najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2 OVS_byt_06092018.pdf OVS_byt_06092018.pdf (208.3 kB)Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ: DEVELOPMENT 3, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava podal dňa 01.10.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie (zmenu) rozhodnutia o umiestnení stavby „OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND SVIDNÍK“, na pozem ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -mm-


 

Stavebné povolenie - Podduklianské osvetové stredisko

Stavebník Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych hrdinov 160/76, 089 01 Svidník, podal dňa 24.08.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavebných úprav stavby „Podduklianske osve ...viac...

Zverejnené 21.9.2018 -mm-


 

Oznámenie o zrebovaní miest na umiestnenie volebných plagátov

Zverejnené 27.9.2018
Aktualizované: 3.10.2018


 

Stavebné úpravy prívodného potrubia do VDJ za DD

Okresný úrad Svidnik, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a ...viac...

Zverejnené 10.9.2018 -mm-
Aktualizované: 21.9.2018 -mm-


 
Položky 1-5 z 33

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

Október 2018
webygroup
ÚvodÚvodná stránka