Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania v územnom konaní Regionálna trasa: Stropkov-Svidník-Bardejov, trasa v okrese Svidník

Mesto Svidník, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obdržal návrh stavebníka: Ora ...viac...

Oznámenie o začatí konania v územnom konaní opticka_siet_ozn_o_zacati_uk.pdf opticka_siet_ozn_o_zacati_uk.pdf (208.2 kB)

Zverejnené 12.12.2018 -mm-


 

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník 5zmena2018bez.pdf 5zmena2018bez.pdf (560.1 kB)

Zverejnené 10.12.2018


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019 plan_kontrolnej_cinnosti_hk_2019_1.pdf plan_kontrolnej_cinnosti_hk_2019_1.pdf (286.8 kB)

Zverejnené 6.12.2018


 

SO 01 - Zriadenie NN distribučného vedenia a SO 02 - Pripojenie odberného elektrického zariadenia

Ing. Michal Kleban ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, Stropkov podal dňa 3.12.2018 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby: Lokalita hromadnej výstavby – Garáže na ul. Karpatskej, „SO 01 – Zriadenie NN ...viac...

Oznámenie o kolaudačnom konaní elec_mk.pdf elec_mk.pdf (205.2 kB)

Zverejnené 6.12.2018 -mm-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Stavebník Východoslovenská distribučná, a.s.

Stavebník Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice podal dňa 28.11.2018 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „stavby „Svidník – Sov. Hrdinov, 1. Mája a Budovateľská úprava ...viac...

Oznámenie o začatí kolaudačného konania VSD_oznamenie_kolaudacia.pdf VSD_oznamenie_kolaudacia.pdf (209.5 kB)

Zverejnené 3.12.2018


 

Žiadosť o dodatočné povolenie - Michal Šesták ml

Michal Šesták ml., Sov. hrdinov 372/5, 089 01 Svidník, podal dňa 20.11.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie stavebných úprav „Stavebné úpravy bytu č. 15“ v bytovom dome č.s. ...viac...

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavebných úprav a upustenie od ústneho pojednávania dodatocne_povolenie_sestak.pdf dodatocne_povolenie_sestak.pdf (141.8 kB)

Zverejnené 30.11.2018


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Futbalové ihrisko s umelým povrchom

Mesto Svidník podalo dňa 16.05.2018 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení st ...viac...

Zverejnené 27.11.2018 -mm-


 

„FTTH Svidník IBV Nižný Svidník“

Mestu Svidník bol doručený návrh stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený spoločnosťou TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, na vydanie územného rozho ...viac...

Zverejnené 13.11.2018 -mm-


 

„FTTH Svidník IBV za nemocnicou“

Mestu Svidník bol doručený návrh stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený spoločnosťou TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, na vydanie územného rozho ...viac...

Zverejnené 13.11.2018 -mm-


 

„Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster SV3“

Dňa 19.10.2018 podal navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollarova 8, 917 02 Trnava, žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 1207-4370/2015 z 12.10.2015 „Re ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -mm-


 
Položky 1-5 z 45

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka