Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ: DEVELOPMENT 3, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava podal dňa 01.10.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie (zmenu) rozhodnutia o umiestnení stavby „OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND SVIDNÍK“, na pozem ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -mm-


 

Stavebné povolenie - Podduklianské osvetové stredisko

Stavebník Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych hrdinov 160/76, 089 01 Svidník, podal dňa 24.08.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavebných úprav stavby „Podduklianske osve ...viac...

Zverejnené 21.9.2018 -mm-


 

Oznámenie o zrebovaní miest na umiestnenie volebných plagátov

Zverejnené 27.9.2018
Aktualizované: 3.10.2018


 

Stavebné úpravy prívodného potrubia do VDJ za DD

Okresný úrad Svidnik, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a ...viac...

Zverejnené 10.9.2018 -mm-
Aktualizované: 21.9.2018 -mm-


 

M-TEL s.r.o - Verejná vyhláška

Mesto Svidník, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obdržal návrh stavebníka: Ora ...viac...

Zverejnené 7.9.2018 -mm-


 

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2018

Zverejnené 20.8.2018


 

Oznámenie o delegovaní 1 člena a 1 náhradníka mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby poslancov a primátora mesta Svidník v roku 2018

Do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do MsZ SK, 1 člena a 1 náhradníka. Oznámenie o deleg ...viac...

Zverejnené 30.8.2018 -kt-
Aktualizované: 19.9.2018


 

Oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so Zákonom č.351/2011 o elektron.komunikáciach

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO : 35 69 72 70, IČ DPH : SK 2020310578, ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351 ...viac...

Zverejnené 3.9.2018 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Spoločnosť Metalimpex-SK, spol. s r.o. Bardejovská 796/41, 08901 Svidník, podala dňa 27.08.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na terénne úpravy a oplotenia na pozemkoch KN C 4510/2, 45 ...viac...

Zverejnené 3.9.2018 -mm-


 
Položky 1-10 z 33

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

Október 2018
webygroup
ÚvodÚvodná stránka