Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Kaufland

Stavebník: KAUFLAND SR v.o.s. Bratislava v zastúpení spoločnosťou DEVELOPMENT 3 s. r. o. , Výhonská 1, 831 06 Bratislava, podal dňa 22.01.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -mm-


 

Žiadosť o stavebné povolenie Prestavba bytu

Stavebníci Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková, Mládeže 495/6 , 089 01 Svidník, podali dňa 26.11.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavebných úprav „Prestavba bytu č. 84“ v bytovom dome ...viac...

Zverejnené 10.1.2019 -mm-


 

Stavebné povolenie Prestavba bytu - Kočiš

Stavebníci Branislav Kočiš a Adriána Kočišová, Mládeže 495/6, 089 01 Svidník, podali dňa 27.11.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavebných úprav "Prestavba bytu č. 86" v bytovom do ...viac...

Zverejnené 11.1.2019 -mm-


 

OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEBYTOVÝ PRIESTOR č. 7

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník zastúpené primátorkou Mgr.Marcelou Ivančovou v y h l a s u j e (v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v nadväznosti na ,,Zás ...viac...

Zverejnené 4.1.2019


 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : Lokalita hromadnej výstavby – Garáže na ul. Karpatskej, „SO 01 – Zriadenie NN distribučného vedenia a SO 02 – Pripojenie odberného elektrického za ...viac...

Zverejnené 3.1.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí územného konania W-Market, s.r.o.

Navrhovateľ: W-Market, s.r.o., Sabinovská 5050/15, 080 01 Prešov, podal dňa 18.12.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „RETAIL PARK SVIDNÍK“ na pozemku parc. čísl ...viac...

Zverejnené 20.12.2018 -mm-


 

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník

Zverejnené 10.12.2018


 

Oznámenie o začatí konania v územnom konaní Regionálna trasa: Stropkov-Svidník-Bardejov, trasa v okrese Svidník

Mesto Svidník, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obdržal návrh stavebníka: Ora ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -mm-


 

SO 01 - Zriadenie NN distribučného vedenia a SO 02 - Pripojenie odberného elektrického zariadenia

Ing. Michal Kleban ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, Stropkov podal dňa 3.12.2018 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby: Lokalita hromadnej výstavby – Garáže na ul. Karpatskej, „SO 01 – Zriadenie NN ...viac...

Zverejnené 6.12.2018 -mm-


 
Položky 1-10 z 57

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka