Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Futbalové ihrisko s umelým povrchom

Mesto Svidník podalo dňa 16.05.2018 obci Nižný Orlík ako príslušnému stavebnému úradu pre mesto Svidník, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení st ...viac...

Zverejnené 27.11.2018 -mm-


 

„FTTH Svidník IBV Nižný Svidník“

Mestu Svidník bol doručený návrh stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený spoločnosťou TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, na vydanie územného rozho ...viac...

Zverejnené 13.11.2018 -mm-


 

„FTTH Svidník IBV za nemocnicou“

Mestu Svidník bol doručený návrh stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený spoločnosťou TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, na vydanie územného rozho ...viac...

Zverejnené 13.11.2018 -mm-


 

„Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster SV3“

Dňa 19.10.2018 podal navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollarova 8, 917 02 Trnava, žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 1207-4370/2015 z 12.10.2015 „Re ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -mm-


 

Oznámenie o dodatočnom povolení - Jurina Jozef

Jozef Jurina, bytom ul. Mládeže 495/3, 089 01 Svidník, podal dňa 24.10.2018 na tunajšom úrade návrh na dodatočné povolenie a zároveň kolaudáciu nepovolenej stavby „Stavebné úpravy bytu č.36 v bytovom ...viac...

Zverejnené 5.11.2018 -mm-


 

Zámer na zámenu časti pozemku

Zverejnené 17.10.2018


 

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 4 v objekte budovy obchodného domu Vašuta na Ul. Sov. hrdinov so súp. č. 413/54

Zverejnené 19.10.2018


 

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 2 v objekte budovy obchodného domu Vašuta na Ul. Sov. hrdinov so súp. č. 413/54

Zverejnené 19.10.2018


 

Obchodné centrum Kaufland - zmena územného rozhodnutia

Mesto Svidník vydalo dňa 27.02.2015 pod č.1766-5774/2014 navrhovateľovi: DEVELOPMENT 3 s r.o. so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Obchodné centrum K ...viac...

Zverejnené 26.10.2018 -mm-


 
Položky 1-10 z 45

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka