Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie realizácie stavby a oznámenie o vstupe na pozemok so Zákonom č. 351/2011 o elektron. komunikáciach

Týmto oznamujeme viastníkom a užívateľom nehnuteľností, ktoré majú byt" predmetnou stavbou dotknuté, že za účelom realizácie tejto stavby vo verejnom záujme vstúpime na tieto pozemky v nevyhnutnom čas ...viac...

Zverejnené 28.6.2019 -mm-


 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etapa

Milan Pašeň – MIJA, Olšavka 57, podal dňa 17.04.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník II. etapa, SO 04 : STL Plynovod rozšírenie distribučnej siete“, ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -mm-


 

Žiadosť o stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 52 - Balkón“

Týmto rozhodnutím sa povoľujú stavebné úpravy bytu v rozsahu zriadenia balkóna – lodžie o pôdorysných rozmeroch 3 500 mm x 1250 mm. Navrhnutý balkón bude konštrukčne riešený ako priestorová konzolová ...viac...

Zverejnené 20.6.2019 -mm-


 

Návrh Záverečného účtu mesta Svidník za rok 2018

Zverejnené 3.6.2019


 

Rozšírenie cintorína Svidník - zámer pre zisťovacie konanie

Navrhovaná činnosť rieši etapovité rozšírenie hrobových miest cintorína pri Dome smútku vo Svidníku. Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína na parcele KN-C Č. 1458/1 v súlade s Územným plánom me ...viac...

Zverejnené 14.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí konania - preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284 - 16639/2018

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bol dňa 25.03.2019 mestom Svidník postúpený podnet na preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284-16639/2018 zo dňa 07.0 t20 19, právoplatné ...viac...

Zverejnené 12.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Ladislav Ducár

Stavebník: Ladislav DUCÁR, ul. Karpatská 743/2, 089 01 SVIDNÍK, podal dňa 6.6.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia stavbu: Prístavba terasy a rozšírenie jedálne – Zmena stavby pred dokon ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -mm-


 

Územné rozhodnutie - Vyhliadková veža

Navrhovateľ: Mesto Svidník (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 21.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Vyhliadková veža s útulňou, na pozemku parc. číslo KN-C 4091/1 (ttp), v katast ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -mm-
Aktualizované: 12.6.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SVOJDOM C-24

Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov SVOJDOM C-24, Komenského 444/6, Svidník, podal dňa 30.05.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „zateplenie bytového domu C-24 ...viac...

Zverejnené 7.6.2019 -mm-


 
Položky 1-10 z 100

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka