Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - RNDr. Ivana Brudňáková

RNDr. Ivana Brudňáková, bytom: ul. Kutuzovova 319/2, 089 01 Svidník, podala dňa 18.3.2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Svidník – Obytný dom, ul. Kutuzovova 319 – BALKÓN pre byt č. 8“ ...viac...

Zverejnené 25.3.2019 -mm-


 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2 v podiele 1/1 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu na Ul. Čsl. armády s.č. 362 362, ...viac...

Zverejnené 23.1.2019


 

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej

Zverejnené 5.3.2019


 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. - Stavebné povolenie

Stavebník Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Development 3 s.r.o.,Výhonská 1,831 06 Bratislava, podal dňa 22.01.2019 na tunajšom staveb ...viac...

Zverejnené 14.3.2019 -mm-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlstníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. 
 
 
viac...

Zverejnené 15.2.2019 -kt-


 

M-TEL - Regionálna trasa: Stropkov-Svidník-Bardejov, trasa v okrese Svidník

Mesto Svidník, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obdržal návrh stavebníka: Ora ...viac...

Zverejnené 1.3.2019 -mm-
Aktualizované: 6.3.2019 -mm-


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dopln ...viac...

Zverejnené 26.2.2019
Aktualizované: 14.3.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dopln ...viac...

Zverejnené 26.2.2019
Aktualizované: 14.3.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dopln ...viac...

Zverejnené 26.2.2019
Aktualizované: 14.3.2019


 
Položky 1-10 z 73

dnes je: 18.4.2019

meniny má: Valér

webygroup
ÚvodÚvodná stránka