Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dôležité dokumenty

Matrika

Oznámenie o zmene priezviska

Oznámenie o zmene priezviska

Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení

Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení

Žiadosť o zmenu mena a priezviska na slovenský ekvivalent

Žiadosť o zmenu mena a priezviska na slovenský ekvivalent

Žiadosť o zápis priezviska dieťaťa bez prípony slovenského prechyľovania
do knihy narodení

Žiadosť o zápis priezviska dieťaťa bez prípony slovenského prechyľovania
do knihy narodení

Žiadosť o zápis priezviska osvojenkyne do knihy narodení bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť o zápis priezviska osvojenkyne do knihy narodení bez koncovky slovenského prechyľovania

OVDŽPaRR

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie reklamnej stavby

Oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na príslušný rok

Oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na príslušný rok

Oznámenie o výrube drevín rastúcich mimo lesných pozemkov( výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody)

Oznámenie o výrube drevín rastúcich mimo lesných pozemkov( výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody)

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svidník (verejná zeleň)

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svidník (verejná zeleň)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku

Žiadosť o záväzné stanovisko/vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o záväzné stanovisko/vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta

Materiály zastupiteľstva

Program rokovania
 vzn_2017_05.pdf (362.4 kB) vzn_2017_05.pdf (362.4 kB)

Kultúra, školstvo a šport

Technické služby

Organizačný poriadok TS mesta Svidník

Zriaďovacia listina TS mesta Svidník

Evidencia obyvateľov, trvalý a prechodný pobyt, Súpisné a orientačné čísla

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Bývanie a sociálne služby

Podnikateľské činnosti

Rozpočet mesta

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2019
 1_zmena_2019.pdf (537.3 kB) 1_zmena_2019.pdf (537.3 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 RO1_2019.pdf (125.9 kB) RO1_2019.pdf (125.9 kB)

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2019 - 2021 (schválený)

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2019 - 2021

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
 RO_2_2018.pdf (148.6 kB) RO_2_2018.pdf (148.6 kB)

Návrh 5.zmeny rozpočtu mesta Svidník
 5zmena2018bez.pdf (560.1 kB) 5zmena2018bez.pdf (560.1 kB)

Rozpočtové opatrenie č.1/2018
 RO_1_2018.pdf (258.9 kB) RO_1_2018.pdf (258.9 kB)

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2018

2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

Schválený rozpočet mesta Svidník na rok 2018

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020

5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

6. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019 (s komentárom) po MsR

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2017

Schválený viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2017 - 2019

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 1/2017

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 2/2017

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Svidník č. 3/2017

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Upravený návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Rozpočtové opatrenie MsZ

5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 - návrh

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2016

Rozpočtové opatrenie č 1/2016

Rozpočet mesta Svidník na roky 2016 - 2018

Rozpočet mesta Svidník na roky 2016 - 2018

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2016

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Rozpočtové opatrenie č.1/2015

Rozpočtové opatrenie č.2/2015

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

Shvalený rozpočet mesta Svidník na roky 2015 - 2017

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2015

1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015

Rozpočtové opatrenie č.1/2014

Rozpočtové opatrenie č.2/2014

Rozpočtové opatrenie č.3/2014

Rozpočtové opatrenie č.4/2014

Rozpočtové opatrenie č.5/2014

Rozpočtové opatrenie č.6/2014

Rozpočtové opatrenie č.7/2014

Rozpočtové opatrenie č.8/2014

Rozpočtové opatrenie č.9/2014

Rozpočtové opatrenie č.10/2014

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2014

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

5. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013

Rozpočtové opatrenie č. 4/2013

Rozpočtové opatrenie č. 5/2013

Rozpočtové opatrenie č. 6/2013

Rozpočtové opatrenie č. 7/2013

Rozpočtové opatrenie č. 8/2013

Rozpočtové opatrenie č. 9/2013

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2013

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2013 - 2015

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012

Rozpočtové opatrenie č. 2/2012

Rozpočtové opatrenie č. 3/2012

Rozpočtové opatrenie č. 4/2012

Rozpočtové opatrenie č. 5/2012

Rozpočtové opatrenie č. 6/2012

Rozpočtové opatrenie č. 7/2012

Rozpočtové opatrenie č. 8/2012

Rozpočtové opatrenie č. 9/2012

Rozpočtové opatrenie č. 10/2012

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2012

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012

2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012

3. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012

Programový rozpočet Mesta Svidník na roky 2012 - 2014

Rozpočtové opatrenie č.1/2011

Rozpočtové opatrenie č.2/2011

Rozpočtové opatrenie č.3/2011

Rozpočtové opatrenie č.4/2011

Rozpočtové opatrenie č.5/2011

Rozpočtové opatrenie č.6/2011

Rozpočtové opatrenie č.7/2011

Rozpočtové opatrenie č.8/2011

Rozpočtové opatrenie č.9/2011

Rozpočtové opatrenie č.10/2011

Rozpočtové opatrenie č.11/2011

Rozpočtové opatrenie č.12/2011

Rozpočtové opatrenie č.13/2011

Rozpočtové opatrenie č.14/2011

Rozpočtové opatrenie č.15/2011

Rozpočtové opatrenie č.16/2011

Rozpočtové opatrenie č.17/2011

Rozpočtové opatrenie č.18/2011

Upravený programový rozpočet mesta Svidník na rok 2011 - tabuľková časť

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2011

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

Komentár k programovému rozpočtu mesta 2011

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011

Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2011-2013 - tabuľková časť

Návrh záverečného účtu Mesta Svidník za rok 2010

Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2010-2012

Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010 Mesta Svidník

Súvaha za rok 2010
 suvaha_2010.pdf (50.8 kB) suvaha_2010.pdf (50.8 kB)

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2010

Čerpanie rozpočtu za rok 2010

Dôvodová správa k návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2010

Komentár k programovému rozpočtu mesta 2010

Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2009-2011 - po zmene

Záverečný účet Mesta Svidník na rok 2009(hodnotiaca správa)

I. Zmena rozpočtu mesta na rok 2009

Dôvodová správa k návrhu 2 zmeny rozpočtu

Komentár k programovému rozpočtu mesta 2009

Programový rozpočet mesta Svidník na roky 2009-2011

Plnenie rozpočtu mesta I. Q. 2008

Viacročný rozpočet mesta na rok 2008-2010

Príloha č. 1 k rozpočtu na rok 2008

Príloha č. 2 k rozpočtu na rok 2008

Príloha č. 2a k rozpočtu na rok 2008

Schválenie záverečného úctu a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2007

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2006

Schválenie záverečného úctu a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2007

Záverečný účet a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2008

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2006

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2008

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2008

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2008

Schválenie záverečného účtu a finančného usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2006

Plnenie rozpočtu mesta I.- XII. 2005

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2018

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2017

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2016

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2015

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2014

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2013

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2012

Pridelené dotácie z rozpočtu mesta za rok 2011

Zoznam bytov

Zoznam bytov vo vlastníctve Mesta Svidník k.1.1.2019

Rok 2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.12.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.11.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.10.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.9.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.8.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 2.7.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 4.6.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.5.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.4.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.3.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.2.2018

Zoznam žiadateľov o byt k 1.1.2018

Vyžrebovaní žiadatelia o nájomný byt

Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomný byt (žrebovanie 10.10.2018)

Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomný byt (žrebovanie 3.10.2018)

Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomný byt (žrebovanie 11.7.2018)

Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomný byt (žrebovanie 24.4.2018)

Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomný byt (žrebovanie 22.2.2018)

Dukelský beh mieru

Výsledková listina 59. ročník (2018)

Výsledková listina 58. ročník (2017)

Výsledková listina 57. ročník (2016)

Výsledková listina 56. ročník (2015)

Výsledková listina 55. ročník (2014)

Výsledková listina 54. ročník (2013)

Výsledková listina 53. ročník (2012)

Výsledková listina 52. ročník (2011)

Výsledková listina 51. ročník (2010)

Výsledková listina 50. ročník (2009)

Výsledková listina 49. ročník (2008)

Výsledková listina 48. ročník (2007)

Výsledková listina 47. ročník (2006)

Výsledková listina 46. ročník (2005)

Výsledková listina 45. ročník (2004)

Výsledková listina 44. ročník (2003)

Výsledková listina 43. ročník (2002)

Výsledková listina 42. ročník (2001)

Výsledková listina 41. ročník (2000)

Výsledková listina 40. ročník (1999)

Výsledková listina 39. ročník (1998)

Výsledková listina 38. ročník (1997)

Výsledková listina 37. ročník (1996)

Výsledková listina 36. ročník (1995)

Výsledková listina 35. ročník (1994)

Výsledková listina 34. ročník (1993)

Výsledková listina 33. ročník (1992)

Výsledková listina 32. ročník (1991)

Výsledková listina 31. ročník (1990)

Výsledková listina 30. ročník (1989)

Výsledková listina 29. ročník (1988)

Výsledková listina 28. ročník (1987)

Výsledková listina 27. ročník (1986)

Výsledková listina 26. ročník (1985)

Výsledková listina 25. ročník (1984)

Výsledková listina 24. ročník (1983)

Výsledková listina 23. ročník (1982)

Výsledková listina 22. ročník (1981)

Výsledková listina 21. ročník (1980)

Výsledková listina 20. ročník (1979)

Výsledková listina 19. ročník (1978)

Výsledková listina 18. ročník (1977)

Výsledková listina 17. ročník (1976)

Výsledková listina 16. ročník (1975)

Výsledková listina 15. ročník (1974)

Výsledková listina 14. ročník (1973)

Výsledková listina 13. ročník (1972)

Výsledková listina 12. ročník (1971)

Výsledková listina 11. ročník (1970)

Výsledková listina 10. ročník (1967)

Výsledková listina 9. ročník (1966)

Výsledková listina 8. ročník (1965)

Výsledková listina 7. ročník (1964)

Výsledková listina 6. ročník (1963)

Výsledková listina 5. ročník (1962)

Výsledková listina 4. ročník (1961)

Výsledková listina 3. ročník (1960)

Výsledková listina 2. ročník (1959)

Výsledková listina 1. ročník (1958)

Malý beh zdravia

Malý beh zdravia 2018

Malý beh zdravia 2017

Malý beh zdravia 2016

Malý beh zdravia 2015

Malý beh zdravia 2014

Malý beh zdravia 2013

Veľký beh zdravia

Veľký beh zdravia 2018

Veľký beh zdravia 2017

Veľký beh zdravia 2016

Veľký beh zdravia 2015

Veľký beh zdravia 2014

Veľký beh zdravia 2013

Svidnícka desiatka 2013

Spoločenská kronika 2018

Spoločenská kronika Január 2018

Spoločenská kronika Február 2018

Spoločenská kronika Marec 2018

Spoločenská kronika Apríl 2018

Organizačný poriadok/schéma Mestského úradu vo Svidníku

Organizačná schéma Mestského úradu vo Svidníku s platnosťou od 1.10.2018

Organizačný poriadok Mestského úradu vo Svidníku s platnosťou od 1.10.2018

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

zrušené

Dodatok č.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.marca 2011

Dodatok č.2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.marca 2011

Dodatok č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.marca 2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.marca 2011

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka