Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Činnosť odboru

 • zabezpečuje prípravu a priebeh rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • vedie prehľad o komisiách mestského zastupiteľstva, zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z ich práce
 • podieľa sa na príprave osláv významných výročí a udalostí,
 • zabezpečuje prípravu a priebeh volieb a referenda
 • pripravuje návrhy na pomenovanie a premenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev mesta
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia o číslovaní budov a objektov
 • dozerá na dodržiavanie predpisov upravujúcich používanie štátnych symbolov a vlajkovej výzdoby Mestom Svidník
 • prijíma ohlásenie o usporiadaní zhromaždení občanov, rozhoduje o zákaze, prípadne rozpustení verejného zhromaždenia, manifestácie alebo sprievodu
 • potvrdzuje vyhlásenia občanov pre oslobodenie od súdnych poplatkov
 • vedie ohlasovňu pobytu občanov, prijíma oznámenia o prihlasovaní, zmene a odhlásení pobytu
 • vydáva potvrdenia o trvalom pobyte pre uzavieranie manželstva v cudzine
 • plní úlohy súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov
 • prijíma hlásenia občanov o stratách a nálezoch vecí
 • podáva informácie o občanoch orgánom oprávneným také informácie požadovať
 • vedie centrálny register obyvateľov (REGOB)
 • stará sa o vecné vybavenie mestského úradu, plní úlohy súvisiace s prevádzkovaním a údržbou budovy mestského úradu
 • vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií, (plnomocenstvo, čestné prehlásenia, zmluvy, vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, atď.), vrátane vyberania správnych poplatkov
 • vykonáva pokladničnú službu mestského úradu, vedie valutovú pokladnicu, vyberá dane a poplatky, vypláca dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky, rodičovské príspevky vyberá poplatky za opatrovateľskú službu, vydáva majiteľom psov registračné štítky
 • vydáva dôchodcom stravné lístky, predáva vstupenky na kultúrne podujatia
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s ochranou a bezpečnosťou pri práci
 • vypracováva nájomné zmluvy o prenajatých priestoroch v budove mestského úradu
 • zabezpečuje revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a hydrantov v budove mestského úradu
 • vykonáva kompletnú matričnú agendu

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka