Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Kancelárie MsÚ vo Svidníku požehnali otcovia duchovníVytlačiť
 

Pondelok, 8. januára 2018 prijal primátor mesta Svidník  na mestskom úrade otcov duchovných Petra Marčáka z rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku a otcov Pavla Feníka a Jána Pavlíka z gréckokatolíckych farností vo Svidníku.

Otcovia duchovní požehnali priestorom mestského úradu a kanceláriám vedenia mesta a popriali požehnaný rok 2018, príjemné pracovné prostredie a lásku blížnych.


 
 

Rekonštruujeme most s podporou Vlády SRVytlačiť
 

Obhliadka mostu na Ul. festivalováMost na Ul. festivalová je v týchto dňoch pred ukončením a o pár dní bude spustený do plnej prevádzky. Samotná rekonštrukcia zaujala aj podredsedu Vlády SR Richarda Rašiho pri jeho návšteve vo Svidníku počas zasadnutia Vlády SR v našom okrese.
Na rekonštrukciu havarijného stavu mosta poskytla vláda 500 tisíc eur a práve prebieha jeho finálna fáza. Osadzovanie zábradlia, pristupujeme k pokládke asfaltu a elektroinštalácii svietidiel. K preberaniu stavby dôjde v októbri tohto roka.

PODPREDSEDA VLÁDY SR VO SVIDNÍKU
Vzácnou návštevou poctil naše mesto podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového rokovania. Prvou jeho zastávkou bola ZŠ na Ul. Karpatskej, ktorá práve z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu získala regionálny príspevok vo výške 100 tisíc eur, vďaka ktorému sa podarilo zatepliť učebnú časť budovy školy. Richard Raši si v rámci tejto návštevy prehliadol aj učebne i telocvičňu školy a v krátkej diskusii s pedagógmi sa snažil zodpovedať na všetky položené otázky.
Svojou návštevou poctil aj zariadenie pre seniorov Atrium, kde bol súčasťou slávnostného otvorenia nového špecializovaného zariadenia.


 
 

Koše na zelený odpad K DISPOZÍCII UŽ ODDNESVytlačiť
 

Chcete sa správať zodpovedne a vyhadzovať svoj odpad zo záhrady tam, kam patrí?

Technické služby mesta Svidník osadia DNES naobed (13. 9. 2019) do pondelka rána    (16. 9. 2019) dva veľkoobjemové kontajnery VÝLUČNE na zelený odpad.

kontajner_belejovce.jpgAk máte pokosenú trávu, konáre, lístie...môžete tento odpad vysypať do veľkoobjemového kontajnera na dvoch stanovištiach. Jeden pri cerkvi na Nižnom Svidníku a druhý na “Belejovciach“ pod bývalým občerstvovaním zariadením.
Oba kontajnery budú monitorované a budú osadené len za účelom zbavovania sa zeleného odpadu zo záhrad v našom meste.

 

Opäť pripomíname, že ukladaním zeleného odpadu na ulicu, na cestičky, pod stromy a za pozemky susedom si sami sebe robíme zle. Pri mnohých iných témach sa nám potvrdilo, že my Svidníčania sme vnímaví a bystrí ľudia, preto veríme, že triedenie odpadu sa naučíme a zelený odpad budeme dávať tam, kam patrí.

Okrem možnosti využitia príležitostného pristavenia kontajnera, máte stále k dispozícií Zberný dvor každý pracovný deň od 6:00 hod. do 14:00 hod., v stredu od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

Svidník nás spája pre krajšie mesto.

Veľkoobjemové kontajnery a kompost pre občanov Svidníka


 
 

Most na Festivalovej ulici bude mať už asfaltVytlačiť
 

most_festivalova_august_1.JPG

Most na Ul. festivalovej je od júla v uzávierke, aby mohli prebiehať všetky práce pri jeho rekonštrukcii naplno. Pravidelne sa na tomto úseku opráv vykonávajú kontrolné dni a na jednom takom sa zúčastnila aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 

Rekonštrukcia prebieha plynule, čo v reále znamená, že pokládka asfaltu je už objednaná a to na druhú polovicu septembra. Po jej ukončení bude realizovaná montáž zábradlia a stĺpov verejného osvetlenia. 

V súčasnosti sú pracovníci pred ukončením chodníkov, ktoré sú robené osadzovaním zámkovej dlažby do pieskového ložiska. Pri rekonštrukcii chodníkov bolo vybudovaných aj viac kanalizačných vpúšti.

 

 


 
 

Mesto Svidník vyzýva k triedeniu odpaduVytlačiť
 

Pridajte sa...trieďme správne 

Mesto Svidník pracuje na kampani za efektívne triedenie a aj tento víkend ponúka špecializované kontajnery.

Už od dnes 20. 9. do 23. 9. majú občania Svidníka k dispozícii veľkoobjemové kontajnery na ZELENÝ ODPAD: tr4_kompost.jpgáva, burina, lístie...osadené sú už tradične na "Nižnom Svidníku" a na "Belejovciach" Už dnes osadzujeme veľkoobjemové kontajnery po celom meste na obvyklých miestach na väčší odpad z domácnosti, k dispozícii budú do 6. októbra 2019.
Aj najbližšiu sobotu 21. 9. 2019 si môžu prísť občania nabrať kompost na Zberný dvor od 14:00h. do 18:00h. v množstve na domáce použitie.

V meste Svidník máme zo zákona stále osadené kontajnery na cintorínoch. Tie slúžia iba na odpad z cintorínov, preto vyzývame občanov nehádzať tam trávu, oblečenie, elektroniku...

 


 
 

Školský rok 2019/2020 sa začal aj vo SvidníkuVytlačiť
 

skolsky_rok_4.JPGZačiatok septembra sa pre Svidníčanov neodmysliteľne spája s Dňom ústavy SR, s Dukelským behom mieru a so začiatkom školského roka. Práve dnešný deň priniesol otvorenie brán všetkých škôl v meste Svidník s podtitulkom rok 2019/2020.

Rok poznania, hľadania a inšpirovania popriala osobne žiakom v mestských školách primátorka Marcela Ivančová.

Začiatok roka je obzvlášť výnimočný pre žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Primátorka sa práve im prihovorila s prianím, aby im škola robila radosť, spoznali kamarátov na celý život a aby si roky školských lavíc pamätali ako tie najkrajšie.

Pedagógovia sa púšťajú na cestu náročného tvorenia, vysvetľovania a motivovania, preto ich primátorka povzbudila a popriala rok plný inšpirácií a chutí do práce. 

 

 

 


 
 

Svidník si uctil Alexandra Pavloviča...vráti sa aj do škôlVytlačiť
 

200. výročie narodenia RUSÍNSKEHO buditeľa a nášho čestného občana Alexandra Pavloviča slovami primátorky Marcely Ivancovej:
príhovor primátorky" Čestné občianstvo, ak nemá byť chápané ako čisto formálny akt - zaväzuje a inšpiruje.Zaväzuje odkazom, ktorého bol každý čestný občan nositeľom a inšpiruje myšlienkami, ktoré oprášené, vynovené, lokalizované či „apdejtované“ pretrvali do dnešných čias a sú zdrojom motivácie a inšpirácie pre nasledovateľov.

Potrebujeme aj dnes osvetárov – každý jeden osud, ak je pozitívne zmenený má multiplikačný efekt – jedna zmena viaže ďalšiu, a tak je zabezpečený vývoj a pokrok. Individuálny aj kolektívny. Osobnostný aj národný. Presne v duchu Pavlovičových veršov:

A hoci sme my, bratia, úbohí, chudobní

Ale deti naše sú k učeniu spôsobní

Rozum našich detí treba rozvíjať

Naučiť čítať, naučiť písať

Keby sme ich um, my rozvíjali

Čo Rusín dokáže, všetci by videli!

Pred stopäťdesiatimi rokmi nebola dilema do ktorej školy ísť a aké kritériá na výber školy zvoliť, otázka bola či vôbec do školy ísť – učenie a štúdium boli doslova luxusom. O to viac si treba ceniť Pavlovičovo úsilie a presvedčenie. Tu je inšpirácia pre dnešných pedagógov ale aj rodičov. Tu je záväzok pre všetkých zainteresovaných.

Mladá generácia a najmä deti potrebujú aj inštitucionalizovaný prístup – školský, presne v duchu pavlovičovských odporúčaní – rozvíjať um !

Preto navrhujeme z pozície zriaďovateľa zaradiť učivo s tematikou Alexandra Pavloviča a jeho odkazu do školských vzdelávacích programov škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pilotne sme vybrali ZŠ na ulici Komenského, kde k celej myšlienke pristúpili veľmi kreatívne a od prvého dňa školského roka 2019/2020 ju napĺňajú – školský rok začali slávnostnou akadémiou s programom z tvorby Alexandra Pavloviča. Zapojili sa do súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe, organizovanej Podduklianskou knižnicou vo Svidníku, kde obsadili všetky medailové miesta, plánujú uskutočniť aj školské kolo rovnako zameranej súťaže. Odkaz Pavloviča si budú pripomínať naprieč celým kurikulom, výstupy zo všetkých aktivít zverejnia v školskom časopise, na stránke školy a iných médiách.  

Ako začiatok celého pilotného projektu pedagógovia Základnej školy na ul. Komenského pripravili krátky dokument o živote a tvorbe Alexandra Pavloviča.

Dnes je malá premiéra, ale film s ich dovolením budeme púšťať pred každým filmovým predstavením v našom kine Dukla po dobu jedného mesiaca. Aj takouto formou chceme priblížiť nášho Alexandra Pavloviča našim občanom."

Listinu o udelení čestného občianstva Svidníka in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi prevzal gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. ThDr. Ján Babjak pri príležitosti 192. výročia narodenia Alexandra Pavloviča dňa 19.októbra 2011.

Počas slávnostného dňa sa prítomní zúčastnili sv. liturgie, kladenia kytice na hrob Pavloviča i Sympózia v okresnej knižnici venovaného A. Pavlovičovi.

Ďakujeme organizátorovi Podduklianskej knižnici vo Svidníku.


 
 

Protizáplavové opatrenia sú úspešné ukončenéVytlačiť
 

Odvodňovací kanál na Ul. festivalovej predstavoval dlhodobo riziko pre vytvorenie záplav v celej oblasti. Voda z lesa mala uzatvorenú cestu pre veľký nános v kanáli a nemohla sa  samovoľne vlievať do rieky Ondava. Tento kanál bolo potrebné vyčistiť manuálne bez pomoci mechanizmov, kvôli nedostupnému terénu. 

1_odvodnovaci_kanal.JPGTri sezóny, 15 pracovníkov a takmer 200 m3 nánosu je zhrnutie za namáhavou prácou. Na jar tohto roka bola primátorka Marcela Ivančová osobne v odvodňovacom kanáli, aby videla vyčistených približne 70 metrov. Najťažší kus kanála v tom čase pracovníkov ešte len čakal, pretože smerovali k najvyšším úsekom nánosu a zostávalo im ešte 30 metrom.

Minulý týždeň sa primátorka Marcela Ivančová bola na vlastné oči presvedčiť, že práca sa podarila a funkcia odvodňovacej šachty je od jej samotného osadenia konečne v pôvodnom priechodnom stave.

V tejto sezóne sa na prácach striedali 5 pracovníci v rámci projektu „Cesta na trh práce“, v minulých rokoch to boli ďalší 10 pracovníci z viacerých projektov. Užitočnou prácou sa docielilo, že celá oblasť na Ul. festivalová má zvýšenú protizáplavovú ochranu a prípadné väčšie dažde nepredstavujú riziko na najbližšie roky.

Aktivitou na zníženie rizika zanesenie odvodňovacie kanála bolo tiež vytvorenie tzv. priehradzok v lese na zadržiavanie hrubých nánosov. Tieto práce vykonávali tiež projektový pracovníci.


 
 

Vláda zasadala v okrese SvidníkVytlačiť
 

Tlačová správa mesta Svidník:

Mesto Svidník si vyrokovalo o 230 tisíc eur viac ako pri zasadnutí vlády v minulom roku.

Zasadnutie Vlády SRVýjazdové rokovanie Vlády SR  17. septembra 2019 v okrese Svidník prinieslo schválený príspevok 440 tisíc eur pre mesto.Primátorka Ivančová navrhla najväčšiu časť schváleného príspevku 300 tisíc eur investovať do jedného projektu.  Tento príspevok bude použitý na zastrešenie ľadovej plochy a vybudovanie zázemia štadiónu. Príspevok bude len časťou celých nákladov, ale bez neho by bola realizácia celého projektu problematická.

Primátorka Marcela Ivančová žiadala pre občanov Svidníka aj zvýšenie kapacity sociálnych služieb a dostupné sociálne bývanie.  Mestu Svidník bolo schválených 100 tisíc eur na rekonštrukciou časti bývalého internátu SPŠO vo Svidníku, ktorý bude slúžiť ako denný stacionár. V meste Svidník žije viac ako 2200 dôchodcov, mesto tak bude vedieť poskytnúť túto sociálnu službu viacerým klientom.Pridanou hodnotou tejto rekonštrukcie bude vytvorenie pracovných miest, čo je v okrese Svidník veľmi dôležitý faktor. Na zasadnutí Vlády SR v Giraltovciach bolo mestu Svidník schválených aj 40 tisíc eur na dokončenie časti budovy Domu európskej kultúry na rozšírenie klientskych priestorov ÚPSVaR. Pre ľudí z mesta i regiónu by sa dobudoval bezbariérový vstup a celkovo skvalitnili priestory pre vybavovanie klientov.

Primátorka Ivančová na zasadnutí zdôraznila postavenie mesta Svidník ako prirodzeného centra regiónu.  Vyzdvihla, že mesto Svidník je centrom zamestnanosti, vzdelávania, poskytovania sociálnych a zdravotníckych služieb a má svoje problémy, na ktoré treba poukázať. Primátorka Ivančová: „Naši mladí ľudia študujúci v Bratislave, Trnave, Žiline a pod. chcú cestovať vlakom, musia cestovať cca do 80 km vzdialeného dopravného uzla – Kysaku -  navrhujeme preto zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy - z okresov bez vlakovej dopravy do najbližšieho miesta, kde môžu využiť bezplatné cestovanie vlakom“.

„Obraciam sa na Vás o podporu pridelenia urgentu typu 1. pre okres Svidník, pre nemocnicu vo Svidníku. Naším argumentami za tento urgent je členitosť terénu, riedka osídlenosť, doposiaľ nedobudovaná infraštruktúra R4 – z toho vyplývajúca zložitá dopravná situácia – kolóny niekoľkých často aj desiatky kamiónov na úzkych, kľukatých cestách. Podľa vyjadrení riaditeľa nemocnice arm. gen. L.Svobodu je nemocnica pripravená splniť všetky podmienky, ktoré sú pre zriadenie urgentu typu 1 nutné. Urgent typu 1 pre Svidník by bol vážnym signálom, že tento najodľahlejší región Slovenska má svoj hlas, ktorý je vypočutý“, zdôraznila Ivančová.


 
 

Bavili ste sa každý víkend od Dni mesta Svidník až po Dukelský beh mieruVytlačiť
 

My plánujeme, vy sa zabávajte - s týmto podtitulkom LETA V MESTE 2019 sme Vás sprevádzali akciami celé leto.

Bajkom do školy počas Dni mesta SvidníkS prichádzajúcim letom prišla primátorka Marcela Ivančová s myšlienkou: „Nezabávajme ľudí, ale nechajme ich, nech sa zabávajú. Nevytvárajme ľuďom program, ale nechajme ich, nech sa do programu zapoja:“ S týmto impulzom sa tím ľudí z Mestského úradu vo Svidníku pustil do skladania programu na leto a v spolupráci s rôznymi inštitúciami a združeniami sa podarilo dať dokopy výborné akcie s pestrou ponukou pre každého. Priamo v kalendári bolo 14 akcií, ale ďalšie sa pridávali počas leta priebežne.

Leto vo Svidníku má svoje dve už dlhoročné medzníky, na ktorých sa stavalo aj tento rok a oba boli jubilejné. Začali sme 15. ročníkom Dni mesta Svidník a ukončili sme leto 60. ročníkom Dukelského behu mieru. Počas leta sme zažili úžasne projekty ako Prvá pomoc cez rozprávky a Športový deň pre Nižný Svidník, ktoré boli realizované pomocou participatívneho rozpočtu.

Zažili sme tri premietania pod holým nebom z tohto jedno aj s bublinami na Pikniku v prírode. Zažili sme dve hasičské súťaže a jedinečný atmosférický Koncert v záhrade s príjemnou jazz – popovou hudbou. Mesto Svidník bolo atraktívne aj pre organizátorov Mega Turné a práve na našom amfiteátri sme sa bavili s Kandráčovcami a Kollárovcami. Bohaté bolo aj premietanie v kine Dukla, za všetky spomenieme 8-krát takmer vypredané kino na filme Loli paradička.

Pestré leto sme ukončili jedinečným 60. ročníkom Dukelského behu mieru, ten prilákal viac ako tristo pretekárov, ktorí spoločne zdolali 3023 km cestnej trate.

Počas celého leta sme zbierali aj rôzne námety a keďže inšpirácii nikdy nie je dosť, budeme z nich čerpať aj na ďalšie leto. Svidník nás spája.


 
 
Položky 1-10 z 130

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka