Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Kancelárie MsÚ vo Svidníku požehnali otcovia duchovníVytlačiť
 

Pondelok, 8. januára 2018 prijal primátor mesta Svidník  na mestskom úrade otcov duchovných Petra Marčáka z rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku a otcov Pavla Feníka a Jána Pavlíka z gréckokatolíckych farností vo Svidníku.

Otcovia duchovní požehnali priestorom mestského úradu a kanceláriám vedenia mesta a popriali požehnaný rok 2018, príjemné pracovné prostredie a lásku blížnych.


 
 

200. výročie narodenia rusínskeho buditeľa A. PavlovičaVytlačiť
 

Svidník nezabudol pán Pavlovič...

200. výročie narodenia RUSÍNSKEHO buditeľa a nášho čestného občana Alexandra Pavloviča slovami primátorky Marcely Ivancovej:
príhovor primátorky na sympóziu" Čestné občianstvo, ak nemá byť chápané ako čisto formálny akt - zaväzuje a inšpiruje.Zaväzuje odkazom, ktorého bol každý čestný občan nositeľom a inšpiruje myšlienkami, ktoré oprášené, vynovené, lokalizované či „apdejtované“ pretrvali do dnešných čias a sú zdrojom motivácie a inšpirácie pre nasledovateľov.

Potrebujeme aj dnes osvetárov – každý jeden osud,ak je pozitívne zmenený má multiplikačný efekt – jedna zmena viaže ďalšiu, a tak je zabezpečený vývoj a pokrok. Individuálny aj kolektívny. Osobnostný aj národný. Presne v duchu Pavlovičových veršov :

A hoci sme my, bratia, úbohí, chudobní

Ale deti naše sú k učeniu spôsobní

Rozum našich detí treba rozvíjať

Naučiť čítať, naučiť písať

Keby sme ich um, my rozvíjali

Čo Rusín dokáže, všetci by videli !

Pred stopäťdesiatimi rokmi nebola dilema do ktorej školy ísť a aké kritériá na výber školy zvoliť, otázka bola či vôbec do školy ísť – učenie a štúdium boli doslova luxusom. O to viac si treba ceniť Pavlovičovo úsilie a presvedčenie. Tu je inšpirácia pre dnešných pedagógov ale aj rodičov. Tu je záväzok pre všetkých zainteresovaných.

Mladá generácia a najmä deti potrebujú aj inštitucionalizovaný prístup – školský, presne v duchu pavlovičovských odporúčaní – rozvíjať um !"

Listinu o udelení čestného občianstva Svidníka in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi prevzal gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. ThDr. Ján Babjak pri príležitosti 192. výročia narodenia Alexandra Pavloviča dňa 19.októbra 2011.

Počas dnešného slávnostného dňa sa prítomní zúčastnili sv. liturgie, kladenia kytice na hrob Pavloviča i Sympózia v okresnej knižnici venovaného
A. Pavlovičovi. Ďakujeme organizátorovi Podduklianskej knižnici vo Svidníku.


 
 

Koše na zelený odpad K DISPOZÍCII UŽ ODDNESVytlačiť
 

Chcete sa správať zodpovedne a vyhadzovať svoj odpad zo záhrady tam, kam patrí?

Technické služby mesta Svidník osadia DNES naobed (13. 9. 2019) do pondelka rána    (16. 9. 2019) dva veľkoobjemové kontajnery VÝLUČNE na zelený odpad.

kontajner_belejovce.jpgAk máte pokosenú trávu, konáre, lístie...môžete tento odpad vysypať do veľkoobjemového kontajnera na dvoch stanovištiach. Jeden pri cerkvi na Nižnom Svidníku a druhý na “Belejovciach“ pod bývalým občerstvovaním zariadením.
Oba kontajnery budú monitorované a budú osadené len za účelom zbavovania sa zeleného odpadu zo záhrad v našom meste.

 

Opäť pripomíname, že ukladaním zeleného odpadu na ulicu, na cestičky, pod stromy a za pozemky susedom si sami sebe robíme zle. Pri mnohých iných témach sa nám potvrdilo, že my Svidníčania sme vnímaví a bystrí ľudia, preto veríme, že triedenie odpadu sa naučíme a zelený odpad budeme dávať tam, kam patrí.

Okrem možnosti využitia príležitostného pristavenia kontajnera, máte stále k dispozícií Zberný dvor každý pracovný deň od 6:00 hod. do 14:00 hod., v stredu od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

Svidník nás spája pre krajšie mesto.

Veľkoobjemové kontajnery a kompost pre občanov Svidníka


 
 

Vláda zasadala v okrese SvidníkVytlačiť
 

Tlačová správa mesta Svidník:

Mesto Svidník si vyrokovalo o 230 tisíc eur viac ako pri zasadnutí vlády v minulom roku.

Zasadnutie Vlády SRVýjazdové rokovanie Vlády SR  17. septembra 2019 v okrese Svidník prinieslo schválený príspevok 440 tisíc eur pre mesto.Primátorka Ivančová navrhla najväčšiu časť schváleného príspevku 300 tisíc eur investovať do jedného projektu.  Tento príspevok bude použitý na zastrešenie ľadovej plochy a vybudovanie zázemia štadiónu. Príspevok bude len časťou celých nákladov, ale bez neho by bola realizácia celého projektu problematická.

Primátorka Marcela Ivančová žiadala pre občanov Svidníka aj zvýšenie kapacity sociálnych služieb a dostupné sociálne bývanie.  Mestu Svidník bolo schválených 100 tisíc eur na rekonštrukciou časti bývalého internátu SPŠO vo Svidníku, ktorý bude slúžiť ako denný stacionár. V meste Svidník žije viac ako 2200 dôchodcov, mesto tak bude vedieť poskytnúť túto sociálnu službu viacerým klientom.Pridanou hodnotou tejto rekonštrukcie bude vytvorenie pracovných miest, čo je v okrese Svidník veľmi dôležitý faktor. Na zasadnutí Vlády SR v Giraltovciach bolo mestu Svidník schválených aj 40 tisíc eur na dokončenie časti budovy Domu európskej kultúry na rozšírenie klientskych priestorov ÚPSVaR. Pre ľudí z mesta i regiónu by sa dobudoval bezbariérový vstup a celkovo skvalitnili priestory pre vybavovanie klientov.

Primátorka Ivančová na zasadnutí zdôraznila postavenie mesta Svidník ako prirodzeného centra regiónu.  Vyzdvihla, že mesto Svidník je centrom zamestnanosti, vzdelávania, poskytovania sociálnych a zdravotníckych služieb a má svoje problémy, na ktoré treba poukázať. Primátorka Ivančová: „Naši mladí ľudia študujúci v Bratislave, Trnave, Žiline a pod. chcú cestovať vlakom, musia cestovať cca do 80 km vzdialeného dopravného uzla – Kysaku -  navrhujeme preto zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy - z okresov bez vlakovej dopravy do najbližšieho miesta, kde môžu využiť bezplatné cestovanie vlakom“.

„Obraciam sa na Vás o podporu pridelenia urgentu typu 1. pre okres Svidník, pre nemocnicu vo Svidníku. Naším argumentami za tento urgent je členitosť terénu, riedka osídlenosť, doposiaľ nedobudovaná infraštruktúra R4 – z toho vyplývajúca zložitá dopravná situácia – kolóny niekoľkých často aj desiatky kamiónov na úzkych, kľukatých cestách. Podľa vyjadrení riaditeľa nemocnice arm. gen. L.Svobodu je nemocnica pripravená splniť všetky podmienky, ktoré sú pre zriadenie urgentu typu 1 nutné. Urgent typu 1 pre Svidník by bol vážnym signálom, že tento najodľahlejší región Slovenska má svoj hlas, ktorý je vypočutý“, zdôraznila Ivančová.


 
 

Most na Festivalovej ulici bude mať už asfaltVytlačiť
 

most_festivalova_august_1.JPG

Most na Ul. festivalovej je od júla v uzávierke, aby mohli prebiehať všetky práce pri jeho rekonštrukcii naplno. Pravidelne sa na tomto úseku opráv vykonávajú kontrolné dni a na jednom takom sa zúčastnila aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 

Rekonštrukcia prebieha plynule, čo v reále znamená, že pokládka asfaltu je už objednaná a to na druhú polovicu septembra. Po jej ukončení bude realizovaná montáž zábradlia a stĺpov verejného osvetlenia. 

V súčasnosti sú pracovníci pred ukončením chodníkov, ktoré sú robené osadzovaním zámkovej dlažby do pieskového ložiska. Pri rekonštrukcii chodníkov bolo vybudovaných aj viac kanalizačných vpúšti.

 

 


 
 

Výstava je tu pre Vás do konca septembraVytlačiť
 

V piatok 13. septembra 2019 umelci zo "Svidníckej palety" a priatelia z okolitých okresov sprístupnili svoje diela verejnosti.

Výstava pod názvom "Poplenérová výstava obrazov" týchto výtvarníkov prezentuje diela s témami podoby krajiny - príroda, portréty i architektúra. Ich pestrosť tvorby a to, že tvoria vo svojom voľnom čase, lebo ide o výtvarníkov tzv. neprofesionálnych, ocenila aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Popriala umelcom inovatívnosť v tvorbe, inšpiráciu a radosť z umeleckej práce.

Poplenérovú tvorbu výtvarníkov rôznymi technikami si môžete pozrieť do konca mesiaca september v priestoroch výstavnej miestnosti Domu kultúry vo Svidníku.

Poplenérová výstava v Dome kultúry


 
 

Školský rok 2019/2020 sa začal aj vo SvidníkuVytlačiť
 

skolsky_rok_4.JPGZačiatok septembra sa pre Svidníčanov neodmysliteľne spája s Dňom ústavy SR, s Dukelským behom mieru a so začiatkom školského roka. Práve dnešný deň priniesol otvorenie brán všetkých škôl v meste Svidník s podtitulkom rok 2019/2020.

Rok poznania, hľadania a inšpirovania popriala osobne žiakom v mestských školách primátorka Marcela Ivančová.

Začiatok roka je obzvlášť výnimočný pre žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Primátorka sa práve im prihovorila s prianím, aby im škola robila radosť, spoznali kamarátov na celý život a aby si roky školských lavíc pamätali ako tie najkrajšie.

Pedagógovia sa púšťajú na cestu náročného tvorenia, vysvetľovania a motivovania, preto ich primátorka povzbudila a popriala rok plný inšpirácií a chutí do práce. 

 

 

 


 
 

Chrudim vo SvidníkuVytlačiť
 

Aktívni seniori z nášho partnerského mesta Chrudim sú v týchto dňoch na návšteve severovýchodného Slovenska a zastavili sa aj v našom meste. Chrudim je od nás vzdialená viac ako 600 km, ale to neodradilo dámy a pánov vo vyššom veku, aby si prozreli krásy kraja pod Duklou. 

Primátorka Marcela Ivančová privítala v našom meste partiu seniorov z mesta Chrudim, ktorí si majú v pláne pozrieť okrem nášho mesta aj Bardejov, Spišský hrad a okolie a Levoču.

Primátorka Ivančová seniorov oboznámila s históriou mesta Svidník a odpovedala tiež na otázky o meste i živote v meste. Títo milí ľudia sa zaujímali aj o náš Dukelský beh mieru a aj o novopodsvietený kostol na skanzene vo Svidníku.

Návšteva z Chrudimi


 
 

Protizáplavové opatrenia sú úspešné ukončenéVytlačiť
 

Odvodňovací kanál na Ul. festivalovej predstavoval dlhodobo riziko pre vytvorenie záplav v celej oblasti. Voda z lesa mala uzatvorenú cestu pre veľký nános v kanáli a nemohla sa  samovoľne vlievať do rieky Ondava. Tento kanál bolo potrebné vyčistiť manuálne bez pomoci mechanizmov, kvôli nedostupnému terénu. 

1_odvodnovaci_kanal.JPGTri sezóny, 15 pracovníkov a takmer 200 m3 nánosu je zhrnutie za namáhavou prácou. Na jar tohto roka bola primátorka Marcela Ivančová osobne v odvodňovacom kanáli, aby videla vyčistených približne 70 metrov. Najťažší kus kanála v tom čase pracovníkov ešte len čakal, pretože smerovali k najvyšším úsekom nánosu a zostávalo im ešte 30 metrom.

Minulý týždeň sa primátorka Marcela Ivančová bola na vlastné oči presvedčiť, že práca sa podarila a funkcia odvodňovacej šachty je od jej samotného osadenia konečne v pôvodnom priechodnom stave.

V tejto sezóne sa na prácach striedali 5 pracovníci v rámci projektu „Cesta na trh práce“, v minulých rokoch to boli ďalší 10 pracovníci z viacerých projektov. Užitočnou prácou sa docielilo, že celá oblasť na Ul. festivalová má zvýšenú protizáplavovú ochranu a prípadné väčšie dažde nepredstavujú riziko na najbližšie roky.

Aktivitou na zníženie rizika zanesenie odvodňovacie kanála bolo tiež vytvorenie tzv. priehradzok v lese na zadržiavanie hrubých nánosov. Tieto práce vykonávali tiež projektový pracovníci.


 
 

60-tka na krku a tešíme sa na pribúdanie ďalších rokov.Vytlačiť
 

60 rokov trvania podujatia sú pre organizátorov aj roky skúšania a snahy o čo najlepší priebeh, rokmi bohatými na účasť, ale aj rokmi, ktoré treba doslova zachraňovať.

FOTOALBUM: fb - Dukelský beh mieru

Dukelský beh mieru 2019Náš Dukelský beh mieru si za svoj život vyskúšal každú etapu. Dukelský beh mieru patrí medzi najstaršie organizované bežecké preteky na Slovensku a v jeho začiatkoch bol ukážkou športového umenia profesionálnych bežcov. Rokmi sa však podujatie stávalo masovejšie, napr. v roku 1984 to bolo až 160 bežcov na trati Dukla – Svidník. Prišli aj krízové 90-te roky, kedy bolo na štarte 31, 12, 19...bežcov.

Tohtoročný jubilejný ročník bol pre mesto Svidník ako hlavného organizátora výzvou na zorganizovanie profesionálneho športového podujatia, ktoré bude robiť dobré meno mestu i Svidníčanom. Priniesli sme nové aktivity a mnohé sa podarili s výbornou podporov rôznych organizácií i jednotlivcov.

Chceli sme, aby náš beh bol podujatím pre všetkých – rodiny, priateľov, nadšencov športu aj návštevníkov mesta. K sprievodnému behu - Malému behu zdravia na 1 km sme po prvýkrát pridali aj súťaž lezúňov – najmladších účastníkov. Pripravili sme prvý krát preteky in-line korčuliarov, ktorí vyštartovali na 6,5 km trať rovnako ako bežci na Veľkom behu zdravia.

Na trati hlavného behu z Dukly do Svidníka sme pripravili viacero vylepšení. Viac občerstvovacích staníc s vodou, iontovými nápojmi, ovocím i vodnými „hadicovými“ sprchami a jednu špeciálnu vodnú hmlu pred posledným kilometrom do cieľa.

Tento rok sme obohatili Dukelský beh mieru o výstavu fotografií z histórie behu. Uviedli sme šesť osobností do Siene slávy, udelili sme ocenenie za významný prínos i výnimočný prínos pre Dukelský beh mieru. Títo bežci a organizátori boli svojou zaangažovanosťou i vytrvalosťou inšpiráciou pre ostatných bežcov a prispeli k zachovaniu tradície DBM.

Pamiatkou na tohtoročný výnimočný ročník je aj plátenná taška, ktorú nám ušili faustínky z Arcidiecéznej charity vo Svidníku a tričko s emblémom DBM, či bulletin, ktorý mapuje výsledky DBM z predošlých 59 ročníkov. Bulletin ako sprievodca „dukeláku“ obsahuje charakteristiky zaujímavých bežcov, vtipné príhody, rôzne zaujímavosti, mapu bežeckých tratí v okolí Svidníka i rozhovor s kondičným trénerom. Pri tohtoročnom DBM sme sa zamýšľali aj nad ekologickým rozmerom masových podujatí a rozhodli sme sa plastové tašky vymeniť za plátenné a plastové poháre za papierové. Počas akcie sme ponúkali širokej verejnosti prostredníctvom nášho sponzora aj pitnú vodu z vodovodu.

Našou ambíciou bolo priniesť život na pešiu zónu počas celého dopoludnia až po vyvrcholenie DBM. Hudbou z projektu Susedia spoza hraníc (susedia z Poľska, vystúpili dvaja účinkujúci) sa mohli návštevníci baviť pri občerstvení, dať si zmerať zdravotný stav a zabaviť sa so šaškom Fjodorom. Tohtoročný jubilejný ročník podporil aj Prešovský samosprávny kraj, keď sme z projektu Beh pre všetkých Svidníčanov získali finančné prostriedky na prípravu nášho DBM. Mať komfort pri jedení i pití, mať si kde sadnúť a porozprávať sa s kamarátmi sa javí ako nevyhnutné na udržanie života akcie. Týmto trendom chceme ísť ďalej a ukázať, že káva, pivko, či pochutiny patria ku každej akcii, športovej i spoločenskej.

Podporilo nás počas Dukelského behu mieru mnoho sponzorov, ale nechceli by sme zabudnúť na dobrovoľníkov. K tímu z Mestského úradu vo Svidníku sa pridali rodinní príslušníci, kamaráti a zanietenci. Ďakujeme.

Ďakujeme tiež všetkým bežcom, ktorí sú hlavnými aktérmi, pre Vás to robíme a tešíme sa na každý ďalší ročník nášho behu.

60. ročníka Dukelského behu mieru sa zúčastnilo:

na hlavnom behu (DBM) z Dukly do Svidníka   136 bežcov

na Veľkom behu zdravia                                      40 bežcov

na Veľkom behu zdravia in-line                              8 pretekárov

na Malom behu zdravia                                      127 bežcov

na pretekoch lezúňov                                             3 deti

 

Poďakovanie: Spoločne sme to zvládli

Pri príprave a samotnej realizácii Dukelského behu mieru  sa podieľali okrem mesta Svidník ako hlavného organizátora aj rôzne iné organizácie a aj zanietení ľudia, ktorým by sme chceli poďakovať a vyjadriť radosť z toho, že sa nám spoločne  jubilejný ročník „dukeláku“ vydaril.

Ďakujeme za sponzorskú pomoc:

KULTMINOR za financovanie kultúrnej časti DBM, Dukla destination – Ján Hirčko za financovanie tričiek jubilejného ročníka, Prešovskému samosprávnemu kraju – poslanec Ján Vook za finančnú podporu, VVS a.s. za vodný bar na pešej zóne, za finančnú podporu firme Ferospol  - pán Šovari, TESCO Stropkov – poskytnutie ovocia a sladkostí, Gréckokatolícka charita „Faustína“ za ušitie športových ruksakov, finančne prispeli spoločnosť  Službyt, Stavbet, Bytové družstvo, za poskytnutie darčekových predmetov ďakujeme firmám TOPA sport, Zayo a PEEM SERVIS. Za pomoc pri organizovaní CVČ Svidník, za ovocie Jánovi Krajňákovi, za poskytnutie bezplatného merania zdravotného stavu na pešej zóne Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku, za mediálnu podporu regionálnym týždenníkom Podduklianske novinky a Dukla, moderátorovi Pavlovi Sivákovi, firme MARBIS za videozáznam a dron na štarte.

Pri organizácii nám vyšli v ústrety a poskytli svoje priestory Gymnázium DH Svidník a SNM – MUK Svidník. Výborný obed pre všetkých bežcov DBM pripravili kuchárky v ŠJ pri GDH Svidník. Ďakujeme za občerstvenie na pešej zóne Cyrilovi Dudášovi a za atmosféru vypustených holubov na štarte na Dukle Jánovi Havrilovi, za zabezpečenie vodnej hmly spoločnosti SPP a.s a Michalovi Hajdukovi. Naše poďakovanie patrí aj Technickým službám mesta Svidník za bezplatnú prevádzku verejných WC a zabezpečenie odpadkových košov na pešej zóne.

Veľké poďakovanie patrí starostom obcí Nižný Komárnik, Krajná Poľana, Hunkovce, Krajné Čierno, Ladomirová a za vodné osvieženie na trati DHZ Vyšná Jedľová.

Na bezpečnosť dohliadali príslušníci OR policajného zboru vo Svidníku i príslušníci mestskej polície Svidník a záchranná služba ÚS SČK Svidník. Drobnou, ale užitočnou pomocou pri organizácii boli aj MŠ na Ul. gen. Svobodu a ZŠ Komenského a tiež podnikateľ Dušan Kuzma.

Ďakujeme všetkým za zanietenosť a veríme, že spoločne urobíme ešte mnoho ročníkov Dukelského behu mieru.


 
 
Položky 1-10 z 128

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka