Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Kancelárie MsÚ vo Svidníku požehnali otcovia duchovníVytlačiť
 

Pondelok, 8. januára 2018 prijal primátor mesta Svidník  na mestskom úrade otcov duchovných Petra Marčáka z rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku a otcov Pavla Feníka a Jána Pavlíka z gréckokatolíckych farností vo Svidníku.

Otcovia duchovní požehnali priestorom mestského úradu a kanceláriám vedenia mesta a popriali požehnaný rok 2018, príjemné pracovné prostredie a lásku blížnych.


 
 

Komunitná záhrada rastie škôlkarom pod rukamiVytlačiť
 

Ten naj nápad, ktorý vzišiel z maľovania, tvorenia a premýšľania nad tým, čo by chceli mať deti vo svojom okolí, už máme. Kolektív detičiek a učiteliek z Materskej školy na Ul. gen. Svobodu pod vedením pani učiteliek nakreslili "Obrázok pre primátorku" s vyvýšenými zeleninovými hriadkami na pestovanie zeleniny priamo pri škôlke, nakreslili výsadbu okrasných stromov a kríkov a mini ovocných stromčekov. 

palety_a.jpgTento zaujímavý nápad sa už v týchto dňoch realizuje a bolo na neho vyčlenených 250,- eur z participatívneho rozpočtu. V rámci participácie na projekte si paletové hriadky vytvárajú pracovníci materskej školy sami a sadeniu pomáhajú aj detičky.

Stromčeky jabloní a kríky čučoriedok už majú svoje miesta, bylinky a zelenina budú posadené v týchto dňoch. Deťom a učiteľkám z MŠ na Ul. gen Svobodu GRATULUJEME ku komunitnej záhrade a ovocnému sadu, ktorý im práve rastie pod rukami.

Sadenie stromčekov

Mesto však pracujeme na tom, aby pôžitok z vlastnej záhradky mali všetky materské školy vo Svidníku, tak ako to bolo pre niekoľkými rokmi a deti sa mali možnosť učiť o prírode a pestovaní priamo v školách. 

Samotnej realizácii predchádzalo rokovanie o podrobnostiach návrhu a ocenenie kreatívnych žiačok Zojky Márii Capkovej, Natálky Cuperovej a Dorotky Pajkošovej.

Participovanie je uznávaná forma demokratického spolupodieľania sa na smerovaní verejných finančných prostriedkov. Súťažou Obrázok pre primátorku sme chceli podnietiť všetkých, ktorí zvažujú zapojenie sa do Participatívneho rozpočtu. Neváhajte a vyplňte žiadosť z webu mesta a zašlite na prsvidnik@svidnik.sk do 26. apríla 2019.

https://www.svidnik.sk/participativny-rozpocet.html

 


 
 

Odovzdanie stavby mosta na Ul. festivalovej do rúk zhotoviteľaVytlačiť
 

V utorok 9. apríla 2019 bola odovzdaná stavba "Odstránenie havarijného stavu mosta na Ul. festivalovej vo Svidníku" zhotoviteľovi stavby EUROVIA SK, a.s.

Odovzdaním stavby sa zhotoviteľ diela púšťa do prípravných prác na úpravách toku, bude prebiehať sondovanie inžinierskych sietí a práce na spodnej stavbe mosta. 

 


 
 

Zápis do športovej triedyVytlačiť
 

Plagát na zápis do športovej triedy


 
 

Tlačová správa mesta SvidníkVytlačiť
 

Stále chceme kompostéry pre domácnosti vo Svidníku

Mestu Svidník bolo vo februári  tohto roka doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy na zakúpenie kompostérov pre rodinné domy. Zmluva bola podpísaná 12. 6. 2018 a od tohto termínu prebiehala niekoľkokrát súťaž na obstaranie kompostérov. Bohužiaľ, ani jedno kolo tejto súťaže neviedlo k úspešnému ukončeniu a teda k nákupu kompostérov.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia schválil žiadosť o NFP vo výške skoro 104 tisíc eur mestu Svidník na účel zaobstarania kompostérov. V tom čase išlo o 861 domácnosti, ktoré žijú v domoch. Posledná možná lehota na nákup uplynula 21. 1. 2019 a keďže verejné obstarávanie nebolo úspešné, riadiaci orgán v súlade so zmluvou pristúpil k vypovedaniu zmluvy.

„Je nám to veľmi ľúto, aj vzhľadom na fakt, že mesto Svidník v súčasnosti vedie kampaň za zníženie množstva skládkovaného odpadu a práve bio-odpad tvorí viac ako tretinu odpadu vyvážaného na skládku. Aj napriek tomu, že sa minulému vedeniu nepodarilo nakúpiť kompostéry pre rodinné domy, budeme naďalej sledovať výzvy a ak bude opätovne možnosť uchádzať sa o príspevok štátu na ich zakúpenie, budeme sa o tento príspevok určite uchádzať“, konštatovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Veríme, že  táto správa neodradí obyvateľov mesta od myšlienky triedenia odpadov a znižovania množstva skládkovaného odpadu. Budeme naďalej pracovať na informovanosti občanov v triedení odpadu, vzdelávať obyvateľov ako čo najefektívnejšie separovať a podľa možností aj kompostovať.

Doplnenie k TS: Aby sme sa vyhli dezinformáciám sprostredkovávame Vám chronologicky postup

1. Po podpise zmluvy 12. 6. 2018, sa uskutočnil prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

2. Následne sa uskutočnil prvý elektronický výber v júli 2018, kde sa prihlásili 2 uchádzači

3. Úspešný uchádzač oznámil, že nebude plniť dodávku a zmluva s ním bola zrušená

4. Následne bola vyhlásená nová elektronická súťaž v auguste 2018, vyhodnotená v septembri 2018

5. Úspešný uchádzač odstúpil od zmluvy - dodávky

6. Po vykonaní ďalšieho prieskumu predpokladanej hodnoty zákazky sa uskutočnila nová výzva

7. Cez elektronický systém sa prihlásil iba 1 uchádzač, čím bol výber automaticky zrušený

8. V ďalšom vyhlásení výzvy sa prihlásili 2 uchádzači ( zverejnenie úspešného uchádzača

v centrálnom registri zmlúv 18.1.2019) a dokumentácia bola zaslaná na kontrolu

na Slovenskú agentúru životného prostredia

9. V tom čase, 21.1.2019 už SAŽP oznámila mestu Svidník odstúpenie od zmluvy

10. Kontrola verejného obstarávania nám bola doručená 6.3.2019, čiže už po ukončení

zmluvného vzťahu.

 

Mgr. Kristína Tchirová

PR manager


 
 

Obrázok pre primátorku, už vieme, ktorý zrealizujemeVytlačiť
 

Mesto Svidník na začiatku tohto roka iniciovalo záujem o priame zapojenie verejnosti do nakladania s verejnými prostriedkami. Celosvetovou uznávanou formou je Participatívny rozpočet, ktorý práve testujeme v podmienkach Svidníka.

Širokej verejnosti by sme chceli ukázať, že proces môže byť pomerne jednoduchý, ale osoh z dobrého nápadu môže mať mnoho ľudí. Primátorka Ivančová vyzvala deti v materských a základných školách, aby kreslili, čo by chceli v našom meste skrášliť, zlepšiť, upraviť i vybudovať.

Detičky sa činili a na mestský úrad nám bolo do 31. 3. 2019 doručených 92 obrázkov od jednotlivcov i kolektívov z 8 škôl. Mnoho obrázkom malo veľmi podnetné nápady. Pracovnú skupinu tvorenú z vedenia mesta i vedúcich pracovníkov úradu zaujali napr. oddychové zóny, cyklochodníky, ihriská pre psíkov, čitáreň v prírode, pumptrack ihrisko, dažďová záhrada a ďalšie. Boli aj také, ktoré pobavili a zistili sme, že najviac žiadanou atrakciou je žirafa :-), asi by sme mali nejakú do Svidníka dostať, aby sa splnil jeden veľký sen deťom.:-)

Obrázok dažďová záhrada Detičky by chceli aj mnoho vecí, ktoré sú vysoko finančne náročné, napr. zoo, dino park, farma, fabrika, železnica, interiérové ihrisko, lunapark i pôrodnicu...

S prínosným nápadom prišiel kolektív detičiek a učiteliek z Materskej školy na Ul. gen. Svobodu. Deti z triedy "čerešničiek" pod vedením pani učiteliek Jany Sadivovej a Heleny Pajkošovej nakreslili obrázok s vyvýšenými zeleninovými hriadkami na pestovanie zeleniny priamo pri škôlke, nakreslili výsadbu okrasných stromov a kríkov a mini ovocných stromčekov, tiež nové prvky pre pohybovú aktivitu detí v MŠ :-)

Gratulujeme šikovným detičkám Zojke Márii Capkovej, Natálke Cuperovej a Dorotke Pajkošovej i učiteľkám Sadivovej a Pajkošovej za výborný nápad a práve tento ich sa bude realizovať. V najbližších dňoch bude stretnutie na presné určenie si typu sadeničiek a k spôsobu realizácie...hurá do práce :-)

Realizovaný návrh

 

 

 

 

 

 

Budeme radi, keď aj dospelí Svidníčania popremýšľate nad tým, čo by ste v meste zmenili, opravili alebo zorganizovali a my Váš nápad, po verejnom hlasovaní, radi podporíme. Zapojte sa do Participatívneho rozpočtu, máte na to ešte tento mesiac. Uzávierka žiadostí je 26. 4. 2019. Viac na: https://www.svidnik.sk/participativny-rozpocet.html

 


 
 

Nový investor pozýva na stretnutie do Domu kultúryVytlačiť
 

Plagát


 
 

Mesto Svidník bolo dejiskom záverečnej konferencie k projektu Cesta Integrálnej Obnovy človeka Via ReginaeVytlačiť
 

Mesto Svidník bolo v dňoch 8. a 9. 12. 2018 dejiskom záverečnej konferencie v rámci projektu „Cesta Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae“. V Dome kultúry vo Svidníku bola predstavená stratégia trasy, tematické prezentácie a tiež hlavní  aktéri riadenia projektu. Súčasťou konferencie bola aj výstava fotografii zhotovených počas trás projektu.

Záverečná konferencia

 

Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvorenie pešieho chodníka, ktorý je novým štandardom spolupráce medzi oblasťami pohraničia, prehĺbila sa otázka duchovna spojená s obnovou človeka. V rámci cesty individuálne osoby alebo skupiny majú nachádzať únik od civilizácie i bežného denného stereotypu.

V rámci projektu Cesta Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae sa začiatkom decembra  konalo stretnutie, ktoré viedli špecialisti so skupinou 120 osôb. Účelom stretnutia bolo vytvoriť priestor a podporu, aby každý človek mal čas premýšľať o svojom vlastnom živote a hľadaní svojej cesty cez duchovnú a psychickú regeneráciu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 - 2020.

 


 
 

Svidník - MŠ na Ul. Ľ. Štúra - zateplenieVytlačiť
 

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Pavilónu II., MŠ na Ul. Ľ.Štúra, Svidník.Realizované opatrenia (6): Výmena otvorových konštrukcií, Zateplenie obvodového plášťa, Zateplenie strechy, Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, Výmena svetelných zdrojov, Inštalácia rekuperačných jednotiek.

MŠ Ľudovíta Štúra ms_l_stura.pdf ms_l_stura.pdf (299.3 kB)

 
 

Participatívny rozpočet pre SvidníkVytlačiť
 

Participovať na rozpočte mesta môže každý, kto svoj nápad zhmotní do žiadosti a získa pre svoj nápad verejnosť. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky, poradíme, usmerníme...stačí napísať na prsvidnik@svidnik.sk

Plagát participatívny rozpočet

PRAVIDLÁ PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Žiadosť o participatívny rozpočet ziadost_participativny_rozpocet.docx ziadost_participativny_rozpocet.docx (72.8 kB)
Žiadosť o participatívny rozpočet Ziadost_participativny_rozpocet.pdf Ziadost_participativny_rozpocet.pdf (144.9 kB)

 
 
Položky 1-10 z 82

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka