Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Kancelárie MsÚ vo Svidníku požehnali otcovia duchovníVytlačiť
 

Pondelok, 8. januára 2018 prijal primátor mesta Svidník  na mestskom úrade otcov duchovných Petra Marčáka z rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku a otcov Pavla Feníka a Jána Pavlíka z gréckokatolíckych farností vo Svidníku.

Otcovia duchovní požehnali priestorom mestského úradu a kanceláriám vedenia mesta a popriali požehnaný rok 2018, príjemné pracovné prostredie a lásku blížnych.


 
 

Naše mesto Svidník navštívilo mesto SwidnikVytlačiť
 

Mesto Svidník má dva partnerské powiaty a sedem partnerských miest z piatich krajín, jedným z nich je mesto Swidnik v Poľsku.

Delegácia z pol. mesta SwidnikMesto Swidnik je na juhovýchode Poľska vzdialené od nášho Svidníka 300 km. Mesto je široko-ďaleko známe pre svoju výrobu vrtuľníkov a tiež motocyklov.  Jeho symbolom sa stal vrtuľník SM-1, ktorý doteraz používajú poľskí piloti. Prvá zmienka o Swidniku je z roku 1392, kedy bolo mesto uvedené ako Veľký Swidnik. V roku 1450 sa objavilo meno obce Świdniczek a v roku 1795 je dedina s názvom Swidnik súčasťou rakúskeho oddielu. Neskôr bol Swidnik pripojený k vojvodstvu Varšavy. 

Medzinárodná spolupráca medzi našimi mestami bola uzavretá v roku 2000 a práve dnes navštívila delegácia mesta na čele so zástupcom primátora mesta Swidnik pánom Marcinem Dmowskim a zástupcami Klubu Seniorov Letectva naše mesto.

Návšteva si pozrela aj letisko vo Svidníku, má pripravenú prehliadku Múzea ukrajinskej kultúry a Vojenské historické múzeum a ich cesta pokračuje na pamätník poľských letcov do mesta Radatice. 

Primátorka Marcela Ivančová si prevzala z rúk zástupcu Marcina Dmowskeho pozdravný list od primátora Swidnika Waldemara Jaksona, v ktorom vyjadruje potešenie z doterajšej spolupráce a záujem o ďalšie spoločné aktivity. 


 
 

Vytvorte si s nami lepšie Východné SlovenskoVytlačiť
 

 

Pozvánka na stretnutie


 
 

Jeseň s aktívnym stavebným ruchomVytlačiť
 

balkony_3.JPGBlok B6 má už svoje balkóny. Sme radi, že sme týmto zvýšili komfort a bezpečnosť občanov na prízemí bytovky.  Po ukončení výberového konania na predmetné balkóny firma Kovmak nainštalovala 6 balkónových zábradlí a potom osadila biele drevené priečelia. Celá objednávka bola v hodnote viac ako 4000,- eur.  

 

rozširovanie cintoríny, výstavba chodníkaV súčasnosti realizujeme projekt rozšírenia počtu hrobových miest nad súčasným cintorínom pri Dome smútku. Firma JUMI - STAV spol. s r. o., ktorá bola úspešná vo výberovom konaní, realizuje chodníky, terénne práce a predprípravu osvetlenia k novej časti cintorína. Rozširovanie cintorína s rozlohou skoro 2000 m2 prinesie približne 200 nových hrobových miest. Súčasťou projektu je aj oplotenie cintorína, ktoré realizujú TS mesta Svidník. 

 

Zatepľovanie ZŠ KarpatskáMesto Svidník sa úspešne uchádzalo o NFP v rámci projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy pavilónu ZŠ Ul. Karpatská". Výsledkom je projekt zateplenia telocvične pri ZŠ Karpatská. Na objekte sa vyhotovuje zateplenie obvodových stien, zateplenie strešného plášťa, výmena okien a dverí a výmena strešnej krytiny.  Na projekt sme získali 170 000,- eur. a realizuje ho firma D stav, s. r. o., víťaz verejnej súťaže.


 
 

Potomkovia volyňských Čechov bojujúcich v Karpatsko-duklianskej operácii navštívili kraj pod DuklouVytlačiť
 

Volyňskí Česi sú etnickí Česi resp. ich potomkovia, ktorí sa usadili v polovici 19. storočia na Volyňi, na severozápade Ukrajiny. V čase 2. svetovej vojny v marci roku 1944 po oslobodení územia sovietskou armádou bola do tejto oblasti premiestnená 1. československá samostatná brigáda. Tu robila nábor a do československého vojska sa prihlásilo okolo 12 tisíc volyňských Čechov vrátane 600 žien. Vďaka tomu sa 1. čs. samostatná brigáda rozrástla na 1. československý armádny zbor, ktorý sa neskôr zúčastnil bojov v Karpatsko – duklianskej operácii.

Dnes ráno navštívili predstavitelia Združenia Čechou z Volyňe a ich priateľov primátorku mesta Svidník Marcelu Ivančovú. Pri príležitosti 75. výročia osláv Karpatsko-duklianskej operácie si viac ako 50 členov tohto združenia prišlo pozrieť pietne miesta a miesta spojené s krutými bojmi KDO, ktorých sa zúčastnili aj ich predkovia. 

certifikátPrimátorka Ivančová prijala predsedníčku združenia  Dagmar Martinkovú a jej kolegov a spoločne predostreli návrh spolupráce. Už čoskoro budeme mať v našom meste výstavu "Návraty Volyňských Čechov", ktorá bude mapovať ich pôsobenie v oslobodzovaní nášho štátu, kraja i mesta. Mesto Svidník bolo zástupcami volyňských Čechov obdarované pamätným odznakom a certifikátom za uchovávanie pamiatky KDO a vzdávanie úcty padlým vojakom. 


 
 

Čísla sú pozitívne, ĎAKUJEME a triedime ďalej...Vytlačiť
 

Množstvo odpadu vyvezeného na skládku v Šemetkovciach kleslo za 3 mesiace v porovnaní s minulým rokom cca o 26 %. Tento odpad sa nevyparil, ale je správne triedený a putuje nie bezhlavo do veľkoobjemových kontajnerov, ale tam kde má, na Zberný dvor (ZB) a na kompostáreň.

VOKV auguste sme vyviezli skoro o 140 t menej odpadu ako v auguste 2018.... ďakujeme

V júli sme vyviezli o 84 t menej odpadu ako v júli 2018... ďakujeme

V júni sme vyviezli o 60 t menej odpadu ako v júni 2018... ďakujeme

Tento víkend sme mali na dvoch domových sídliskách v meste osadené kontajnery na zelený odpad a výsledky po ich vyprázdnení hovoria, že ideme dobrým smerom. Zelený odpad bude vyvezený na kompostáreň a kompost z nej bude slúžiť opäť Vám. Každú sobotu od 14:00h. do 18:00 hod. si ho môžete v množstve na domáce použitie prísť nabrať na ZB vo Svidníku.

V týchto dňoch do 6. októbra sú osadené na obvyklých miestach veľkoobjemové kontajnery  (VOK) na väčší odpad z domácnosti. V nádobách sme našli aj komunálny odpad, alebo väčšie množstvo stavebného odpadu, ktorý patrí priamo na Zberný dvor a nie do VOK, ale veríme, že väčšina ľudí je zodpovedná a takéto správanie spoločne nebudeme tolerovať.  

 

Tabuľka vývozu odpadu od júna do augusta

Rok

     1-15.6

   16-30.6

     1-15.7

   16-31.7

1-15.8

       16-31.8

2018 KUKA

103,56

110

89,62

125,26

122,04

135,67

2018 VP kontejnery

56,07

52,25

60,22

77

75,02

85,27

2018 spolu

159,63

162,25

149,84

202,26

197,06

220,94

2019 KUKA

93,05

91,54

106,94

109,83

116,88

130,25

2019 VP kontejnery

31,73

44,92

38,77

12,32

14,65

17,6

2019 spolu

124,78

136,46

145,71

122,15

131,53

147,85

 

 

 

 

 


 
 

75 rokov slobody, 75 spomienok, 75 vďaky, Svidník si pripomínal KDOVytlačiť
 

Pod velením gen. Svobodu vstúpili česko-slovenskí vojaci po mesiaci ťažkých bojov v Karpatoch na Duklianskom priesmyku na pôdu svojej vlasti 6. októbra 1944.
Na otázku novinára A. Šipova v tom čase L. Svoboda odpovedal: „Sme nesmierne šťastní, že sme sa nečinne neprizerali, pokiaľ nás neoslobodia iní, ale sami sme priložili ruku k dielu. Teraz, keď sa nám dostalo možnosti vybojovať si návrat domov, budeme si dar slobody vychutnávať naplno. Myslím si, že medzi tým, čo dnes cítim ja a každý vojak jednotky, ktorej velím, nie je najmenšieho rozdielu. Nikdy sme si neboli takí blízki ako dnes.

My dnes si asi ťažko vieme predstaviť aké utrpenie, strach a odhodlanie museli cítiť títo vojaci, ale čo vieme, môžeme a musíme dnes robiť je vážiť si slobodu a nedovoliť, aby sa nenávisť, extrémizmus a túžba po moci mohli stať znova príčinou ukrutných bojov.

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami.
Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny - ĎAKUJME ZA DNEŠNÚ SLOBODU

príhovor primátorky pri soche gen. SvoboduSlová primátorky Marcely Ivančovej pri soche arm. gen. Svobodu:
"Na tomto území, na celom Slovensku – aj v mestách a dedinách len pred pár rokmi zažili ľudia hrôzy fašizmu v jeho najhoršej podobe. Nesmieme zľahčovať akékoľvek prejavy extrémizmu a nechať sa presvedčiť, že nie sú významné.
Jediné, čo v tejto situácii pomôže je neustále pripomínať, rozprávať o hrôzach vojny, argumentovať faktami, oživovať príbehy. Musíme mať na pamäti, že okrem veľkých dejín, tu boli aj malé dejiny – a tie sa dotýkajú každej rodiny, zvlášť v tomto vojnou ťažko skúšanom kraji, ktorý bol Ludvíkovi
Svobodovi taký blízky.
Mesto Svidník ako výraz vďaky postavilo sochy 2 svojim čestným občanom Alexandrovi Pavlovičovi a Ludvíkovi Svobodovi.
Ludvík Svoboda mal ako vojak – generál, výrazný podiel na oslobodení Svidníka a celého regiónu a navyše – neskôr ako politik, v poradí 7. prezident Československa pomáhal
a aktívne prispieval k celkovému pozdvihnutiu celého kraja pod Duklou.
Život v tomto kraji nikdy nebol ľahký. A preto, každý prejav podpory, každý prejav úprimného záujmu si vieme dvojnásobne vážiť – to je dôvod prečo je pamiatka na armádneho generála Ludvíka Svobodu taká silná a emotívna.
"


 
 

Aj seniori môžu mať spoločenský životVytlačiť
 

ruzovy-ker_staroba.jpg

Seniori, poďte sa s nami zabaviť 

Hľadáte niekoho kto Vám porozumie, s kým sa môžete cítiť príjemne?
Chýba Vám miesto, kde môžete byť užitočný? 
Prežívate samotu alebo máte pocit, že to najlepšie už máte za sebou? 

Aj seniori môžu prežívať život naplno, zažívať radosť, dostávať úctu a prijatie. 
Príďte medzi nás a spoznajte zdroj našej radosti a sily. 

 

 

Denné centrum pri Mestskom úrade vo Svidníku v mesiaci september okrem každodenných aktivít pre Vás pripravuje:

Dňa  5.9.2019 o 12.00 hod. 

Opekačka v altánku pri vinárni, posedenie pri dobrej zábaveZáujemcov žiadame nahlásiť svoju účasť v Dennom centre denne od 12.30 hod.. Týka sa to aj športových hier, ktoré sa uskutočnia v športovej hale Bowling. 

Dňa 12.9.2019 o 13.30 hod. 
Prednáška spojená s besedou na tému ,,Ochrana zdravia, života a majetku“    

Dňa 16.9.2019 o 13.30 hod. 
Prednáška spojená s besedou na tému ,,Poradenstvo o hygiene a epidemiológii“ (spojené s meraním tlaku.....)

Dňa 25.9.2019 o 12.00 hod.
Športové hry s príjemným posedením v športovej hale Bowling.

O tom, že aj jeseň života sa dá stráviť príjemne a v spoločnosti priateľov, s ktorými sa dá pohovoriť o radostiach, starostiach i problémoch sa presvedčíte priamo návštevou v našom 

Dennom centre pri šálke kávy alebo dobrého čaju, spoločenských i psychomotorických hrách, ochutnávke jedál starých materí a  rôznych kreativitách i výstavkách ručných prác. 

DENNOM CENTRE pri Mestskom úrade vo Svidníku sme tu pre Vás každý deň od 12.30 hod. (budova AB od parkoviska bývalého OD Jednota).

Príďte medzi nás. Tešíme sa na Vás milí seniori. Veríme, že činnosť Denného centra nám všetkým bude prinášať radosť a zábavu.
                                        

Denné centrum pri MsÚ vo Svidníku 


 
 

Anonymný dotazník spokojnostiVytlačiť
 

3 minúty Vášho času, 11 otázok, 2 štatistické údaje a najmä

VÁŠ NÁZOR

 

Vychádzať reálne v ústrety klientovi môže byť len frázou, keď sa neurobia reálne kroky. Mestský úrad vo Svidníku razí politiku proklientskeho prístupu a práve Váš názor môže pomôcť k lepším službám pre občanov.

Venujte minútky Vášho času mestu Svidník a my Vám venuje všetku našu prácu. Chceme zlepšovať služby, dozvedieť sa slabiny, podporiť kvalitu, odstraňovať nedostatky.

Ďakujeme za Váš čas,

o prínose z tohto anonymného dotazníka budeme verejnosť informovať.

 

ANONYMNÝ DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI KLIENTA

Navigácia na nájdete dotazníka na webe mesta


 
 

Výstava je tu pre Vás do konca septembraVytlačiť
 

V piatok 13. septembra 2019 umelci zo "Svidníckej palety" a priatelia z okolitých okresov sprístupnili svoje diela verejnosti.

Výstava pod názvom "Poplenérová výstava obrazov" týchto výtvarníkov prezentuje diela s témami podoby krajiny - príroda, portréty i architektúra. Ich pestrosť tvorby a to, že tvoria vo svojom voľnom čase, lebo ide o výtvarníkov tzv. neprofesionálnych, ocenila aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Popriala umelcom inovatívnosť v tvorbe, inšpiráciu a radosť z umeleckej práce.

Poplenérovú tvorbu výtvarníkov rôznymi technikami si môžete pozrieť do konca mesiaca september v priestoroch výstavnej miestnosti Domu kultúry vo Svidníku.

Poplenérová výstava v Dome kultúry


 
 
Položky 1-10 z 138

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka