Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Umelá tráva vo Svidníku dostala zelenúVytlačiť
 

V utorok, 14. mája 2019 sa konalo 5. neplánované zasadnutie MsZ.

ilustracne_foto_msz_svidnik.jpgZasadnutie zastupiteľstva malo hlavný cieľ - Informovať o výstavbe ihriska s umelým povrchom. Správu o stave prípravy ihriska predložila primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Poslanci následne jednohlasne schválili nový variant vybudovania ihriska s umelou trávou pri ZŠ na Ul. 8. mája.
Občania mesta môžu po 2 rokoch očakávať posun v otázke športového areálu. Opravíme športovisko v krásnej lokalite s možnosťou využitia šatní, sauny a bazéna a pribudne kvalitná hracia plocha pre prácu s mládežou...a ideme ďalej, "Svidník nás spája".

 

 


 
 

Prijatie britského veľvyslanca na pôde mestského úradu vo SvidníkuVytlačiť
 

Veľvyslanec britského kráľovstva Andrew John Garth navštívi Svidník.

Andrew John Garth

Garth.jpgOd októbra 2014 je veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku. Predtým pracoval na rôznych pozíciách v Poľsku, Rumunsku, Taiwane a Thajsku.

 

 

V diplomatických službách Spojeného kráľovstva (Foreign & Commonwealth Office) pôsobí od roku 1988. Od roku 1990 do roku 1992 pracoval ako atašé vo Varšave. V rokoch 1992 až 2002 na rôznych postoch v Ázii alebo orientovaných na Áziu. Od roku 2003 do roku 2014 pracoval prevažne v rozvíjaní medzinárodného obchodu. V rokoch 2008 až 2010 bol hlavou tímu pre rozširovanie Európskej únie a predvstupovú problematiku. V rokoch 2010 až pracoval ako vedúci v (UK Trade and Investment) kde podporoval export britských firiem.

Veľvyslanec Andrew John Garth nás navštívi v rámci svojej pracovnej cesty a bude prijatý primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou na mestskom úrade v obedňajších hodinách. 


 
 

Viac pre psíčkarov, viac pre psíkovVytlačiť
 

V meste Svidník pribudli tri nové koše na psie exrementy. Pracovníci technických služieb ich osadili na Ul. gen Svobodu popri rieke. Sme presvedčení, že každý aj menší posun v zlepšovaní podmienok pre psíčkarov zvýši kvalitu života v meste. 

kos_psickari_1.jpgKrásne prostredie pri rieke za blokmi na "generálke" si zaslúži, aby ste tam Vy občania mali dobrú oddychovú zónu. Koše zlepšia podmienky Vám psíčkarom a zodpovednejším prístupom celej verejnosti by toto prostredie mohlo byť aj čistejšie.

Prihlasovanie psíkov v mieste bydliska sa stále viac javí ako veľmi dôležitá vec. Dokážeme z väčšieho balíka peňazí viac investovať do nových komponentov pre psíkov a spoločne vytvárať lepšie psíčkarské prostredie.

Podľa slov mestského policajta, kynológa Pavla Kobularčíka: "Chceme navrhnúť zmenu  VZN mesta Svidník a veľa si sľubujeme od povinného čipovania do konca roka 2019. Zároveň by sme sa chceli intenzívnejšie venovať osvete obyvateľstva pri výchove psíkov v meste a v neposlednom rade vysvetľovať, aké je pre nás všetkých dôležité odvádzať dať mestu, v ktorom žijú"


 
 

Nebytové priestory na prenájom za minimálne cenyVytlačiť
 

Mesto SvidníkMesto Svidník

konajúce primátorkou mesta

Mgr. Marcelou Ivančovou

zverejňuje zámer prenajať majetok mesta Svidník. 

Ceny za prenájom sú minimálne a uvádzame ich bez poplatkov za energie.

tabuľka nebytových priestorov


 
 

Separujeme len 31 % odpadu a zbytočne vyvážame 50 tisíc eur na skládku Vytlačiť
 

Z iniciatívy primátorky Svidníka Marcely Ivančovej sa v pondelok 6. mája 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie na tému legislatívnych zmien týkajúcich sa odpadového hospodárstva a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre mestá a obce, teda aj pre Svidník.  Na diskusiu boli pozvaní poslanci MsZ, členovia komisií, zástupcovia TS Svidník, mestskej polície a vedúci príslušných odborov úradu mesta.

rokovanie_VOK.jpgZámerom stretnutia bolo otvoriť diskusiu o dopade týchto zmien na rozpočet mesta. Z novej legislatívy  vyplýva mestu povinnosť likvidovať čierne skládky komunálneho odpadu. Ďalšou zo zmien zahrnutých v zákone o uložení odpadov a v nariadení vlády  je zvýšenie položiek za uloženie odpadu na skládkach komunálneho odpadu – táto položka závisí od množstva vytriedeného odpadu a samozrejme od množstva komunálneho odpadu. V súčasnosti je miera vytriedenia odpadu v meste 31 %, poplatok za uloženie odpadu je podľa tohto nariadenia v roku 2019 8,- EUR, budúci rok sa zo zákona dvihne na 13,- EUR a v roku 2021 na 22,- EUR. Je to zmena zákona a mesto na ňu musí reagovať.

Primátorka Ivančová: "Zdá sa, že separovanie odpadu je detská hra, aspoň tak ju môže vnímať verejnosť, ale je to čoraz dôležitejšie, suma za uloženie odpadu sa odvíja od miery separácie. Som rada, že občania Svidníka všetkých vekových kategórií prijali výzvu na separáciu pozitívne a verím, že sa naše spoločné úsilie vyplatí." Takto reagovala primátorka Ivančová na otázku prečo motivovať Svidníčanov separovať viac a správne. Diskusia priniesla návrhy ako pokračovať v propagácii, aké priority si má mesto určiť v odpadovom hospodárstve a ktoré najbližšie kroky je potrebné spraviť.

Jedným z krokov musí byť aj určenie pravidiel na prevádzkovanie veľkoobjemových kontajnerov v meste. Už v minulosti sme upozorňovali na fakt, že tieto kontajnery, ktorých má mesto na svojom území 11, sú zneužívané na vyhadzovanie odpadu,  ktorý by mal byť odvezený poväčšine na zberný dvor (napr. starý nábytok) alebo iným spôsobom (napr. stavebný odpad). Veľkoobjemové kontajnery v meste nás všetkých ročne stoja vyše 50 000,- EUR, ktoré by sa v meste dali využiť iným, prospešnejším spôsobom.

V súčasnosti otvárame diskusiu o tom, aký systém prevádzky týchto kontajnerov nastaviť, hľadáme príklady dobrej praxe z iných miest a obcí.

Prednosta úradu Miroslav Novák: "Je potrebné nastaviť funkčný kontrolný mechanizmus, ktorý poskytne informácie kde a kedy vzniká drobný stavebný odpad a ako bol zneškodnený. Túto požiadavku musíme vyriešiť už pri vydávaní stavebných povolení a ohlásení stavebných úprav.“

Pracovné rokovanie na tému znižovania počtu veľkoobjemových kontajnerov v meste sa v najbližšej dobe uskutoční aj s predstaviteľmi bytových spoločenstiev a iných dotknutých skupín verejnosti.


 
 

Kontrola stavebných prác na ulici Festivalovej Vytlačiť
 

V utorok 7. mája dopoludnia si primátorka Ivančová prešla všetky tri miesta na Ul. Festivalovej, na ktorých prebiehajú práce. 

Festivalova_amfiteater_1.JPGNa rekonštruovanom moste prebiehajú už práce na spodnej stavbe mosta. Vŕtanie mikropilotov pre opravu havarijného stavu piliera a aj doplnenie ďalších mikropilotov. 

Druhým pracovným priestorom na Festivalovej ulici je nevyhnutná oprava na budove amfiteátra pri pódiu a rovnako oprava priestorov toaliet. Toalety sú už vymaľované a budú osadené nové batérie. Na vonkajšej úprave sa intenzívne pracuje a to aj počas týchto dní, kedy počasie nepraje.

Primátorka mesta a vedúci odboru Výstavby si boli pozrieť aj terén prístupovej trasy na Ul. festivalovej, ktorý sa má v najbližších dňoch spevňovať. 

Na všetkých troch miestach práce prebiehajú plynulo a mesto i zhotoviteľ robíme všetko preto, aby boli oba festivaly v lepších vyhovujúcejších podmienkach amfiteátra.

 


 
 

Komunitná záhrada rastie škôlkarom pod rukamiVytlačiť
 

Ten naj nápad, ktorý vzišiel z maľovania, tvorenia a premýšľania nad tým, čo by chceli mať deti vo svojom okolí, už máme. Kolektív detičiek a učiteliek z Materskej školy na Ul. gen. Svobodu pod vedením pani učiteliek nakreslili "Obrázok pre primátorku" s vyvýšenými zeleninovými hriadkami na pestovanie zeleniny priamo pri škôlke, nakreslili výsadbu okrasných stromov a kríkov a mini ovocných stromčekov. 

palety_a.jpgTento zaujímavý nápad sa už v týchto dňoch realizuje a bolo na neho vyčlenených 250,- eur z participatívneho rozpočtu. V rámci participácie na projekte si paletové hriadky vytvárajú pracovníci materskej školy sami a sadeniu pomáhajú aj detičky.

Stromčeky jabloní a kríky čučoriedok už majú svoje miesta, bylinky a zelenina budú posadené v týchto dňoch. Deťom a učiteľkám z MŠ na Ul. gen Svobodu GRATULUJEME ku komunitnej záhrade a ovocnému sadu, ktorý im práve rastie pod rukami.

Sadenie stromčekov

Mesto však pracujeme na tom, aby pôžitok z vlastnej záhradky mali všetky materské školy vo Svidníku, tak ako to bolo pre niekoľkými rokmi a deti sa mali možnosť učiť o prírode a pestovaní priamo v školách. 

Samotnej realizácii predchádzalo rokovanie o podrobnostiach návrhu a ocenenie kreatívnych žiačok Zojky Márii Capkovej, Natálky Cuperovej a Dorotky Pajkošovej.

Participovanie je uznávaná forma demokratického spolupodieľania sa na smerovaní verejných finančných prostriedkov. Súťažou Obrázok pre primátorku sme chceli podnietiť všetkých, ktorí zvažujú zapojenie sa do Participatívneho rozpočtu. Neváhajte a vyplňte žiadosť z webu mesta a zašlite na prsvidnik@svidnik.sk do 26. apríla 2019.

https://www.svidnik.sk/participativny-rozpocet.html

 


 
 

Deti v MŠ na Ul. 8. mája sa vrátili do čias minulých. Vytlačiť
 

V piatok 3. mája dopoludnia sa v MŠ na Ul. 8 mája realizovala vzdelávacia aktivita pod názvom: „Prišiel máj, krásny máj, ty muzika pekne hraj!“ a prostredníctvom metódy zážitkového učenia v spolupráci s POS sme deťom priblížili ľudové zvyky a tradíciu stavania mája. Jeden takýto máj si deti na záver aktivity spoločne postavili. Pri stavaní mája zaspievali veselé ľudové piesne a zatancovali si v ľudových krojoch. Za sprievodu veselej piesne: „Máj, máj, máj zelený...“ tak príjemne skrášlili prostredie areálu materskej školy.

Makovica

MŠ 8. mája vo Svidníku uskutočňuje predprimárne vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov podľa ŠkVP s názvom DÚHA. ŠkVP je prostriedkom na realizáciu VVC, ktoré pripravia dieťa na ďalšie vzdelávanie v ZŠ. Jedným z vymedzených vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania je „Vytvárať u deti pozitívny vzťah k nášmu regiónu a formovať u nich hrdosť na tradície a regionálnu kultúru“.

V rámci spolupráce s POS s pánom Mgr. Miroslavom Štoffom a jeho skupinou dievčat a chlapcov zo súboru Makovica sme ešte v mesiaci marci zrealizovali vzdelávaciu aktivitu: „Ako sa prababka obliekala.“ Nakoľko táto aktivita mala veľmi dobrú odozvu, pani učiteľky zo 4. triedy - vedúca MZ pani Mgr. Tatiana Kaliňaková a zástupkyňa školy Bc. Katarína Labunová navrhli zopakovať túto aktivitu, zrealizovať ju v rámci celej školy a obohatiť ju ešte o ďalšie zvyky v našom regióne. Pani učiteľky si pripravili svoju triedu a prispôsobili prostredie tak, aby čo najviac vystihovalo charakter minulej doby a prizvali aj starého rodiča pána Vladimíra Sluka, ktorý prijal pozvanie na akciu a počas realizácie robil hudobný doprovod účinkujúcim deťom z MŠ ako aj súboru Makovica.
Myslíme si, že je potrebné pozastaviť sa a trochu si zaspomínať aj na časy minulé. Aj keď bol život našich predkov ťažký, vedeli žiť, zabávať sa a radovať aj v tých ťažkých podmienkach. Zachovávali si zvyky pri svadbách, krstinách… A jedným z takýchto zvykov bolo aj stavanie májov, ktoré sa traduje a udržuje dodnes aj v našom krásnom meste.

Ľuboslava Binderová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 


 
 

Odovzdanie stavby mosta na Ul. festivalovej do rúk zhotoviteľaVytlačiť
 

V utorok 9. apríla 2019 bola odovzdaná stavba "Odstránenie havarijného stavu mosta na Ul. festivalovej vo Svidníku" zhotoviteľovi stavby EUROVIA SK, a.s.

Odovzdaním stavby sa zhotoviteľ diela púšťa do prípravných prác na úpravách toku, bude prebiehať sondovanie inžinierskych sietí a práce na spodnej stavbe mosta. 

 


 
 

Terénne práce na príprave núdzovej trasyVytlačiť
 

Dlho očakávaná rekonštrukcia havarijného stavu mosta na Ul. festivalovej už prebieha. Táto nevyhnutná oprava so sebou prináša aj prípravné práce a dôsledne premyslený postup. Zhotoviteľ už upravuje tok rieky a následne bude prebiehať sondovanie inžinierskych sietí a práce na spodnej stavbe mosta. Ďalšie práce nepriamo súvisiace s rekonštrukciou mosta sa vykonávajú na úprave terénu núdzovej prístupovej trasy, ktorá je na pôvodnej už vybudovanej trase popri dopravnom ihrisku. Tieto práce vykonávajú pracovníci Technických služieb mesta Svidník a ich úlohou je vyčistiť terén.

Terénne práce na núdzovej prístupovej trase


 
 
Položky 41-50 z 128

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka