Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Zasadala Bezpečnostná rada okresuVytlačiť
 

V pondelok, 26. augusta 2019 zasadala Bezpečnostná rada okresu Svidník, ktorého členom je aj mesto Svidník. 

Primátorka Marcela Ivančová predkladala Správu o pripravenosti na riešenie situácie pri vzniku možných mimoriadnych udalostí v meste Svidník. Primátorka odporučila zvýšiť pozornosť na realizáciu protipovodňových opatrení na toku Ladomirky a Ondavy, v zmysle spracovanej štúdie "Riešenie protipovodňovej ochrany mesta Svidník" spracovaného Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Košice v decembri 2017.

Primátorka M. Ivančová navrhla vzhľadom k vážnosti situácie požiadať SVP š.p. OZ Košice o časový harmonogram prác od technickej prípravy - pozemné rozhodnutie, stavebné povolenie, až po realizáciu projektu, ktorého plnenie pravidelnou kontrolou a súčinnosťou maximálne urýchliť. 

Na základe požiadavky, ktorú mesto Svidník adresovalo SVP š.p. OZ Košice v akom štádiu spracovania je riešenie protipovodňovej ochrany mesta Svidník bolo mesto informované, že sa v súčasnosti spracováva projekt protipovodňovej ochrany mesta Svidník - Ladomirka.

Samotné riešenie bude posudzované po technickej a ekonomickej stránke všetkými zainteresovanými stranami. 

 


 
 

Ďakujeme, že ste s nami oslávili 15. rokov Dní mesta Svidník. Vytlačiť
 

Výnimočným jubilejným ročníkom žilo mesto Svidník od pondelka 24. júna, kedy si decká zo svidníckych materských i základných škôl mohli užiť kolieskovú akciu Bajkom do školy.

Bajkom do školyKrásna akcia priniesla ruch na pešiu zónu na celé dopoludnie a veríme, že týmto sme vytvorili novú tradíciu, pre ďalšie ročníky Dni mesta Svidník. S myšlienkou šľachetného činu sa v stredu uskutočňovala Primátorská kvapka krvi na stanici HTO vo Svidníku. Darcovstvo krvi je výnimočný čin, ktorým sa dáva najavo, že zdravým ľuďom záleží na tých ohrozených a sú ochotní pomôcť. Na tohtoročný ročník prišlo svoju vzácnu tekutinu darovať 42 darcov. Streda doobedia žila aj knihami, akciou Leto s knihou. Pod taktovkou Podduklianskej knižnice vo Svidníku pešia zóna zahrala žltými farbami bibliobusu s burzou kníh. Prebiehalo verejné čítanie, hry pre deti a kultúrny program. Štvrtok večer ožilo námestie vo Svidníku hudbou a tancom. Výnimočnú atmosféru večerného premietania umocnenú sedením na ležadlách, dekách, vreciach i rybárskych stoličkách zažil každý, kto si prišiel pozrieť muzikálový film Mamma Mia na pešiu zónu.

KonferenciaV duchu motta „Svidník nás spája“ celý týždeň gradoval, aby v piatok a v sobotu mohli všetci vo Svidníku zažiť výnimočný 15. ročník Dní mesta Svidník. V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bola zorganizovaná konferencia na tému Participácia obyvateľstva na verejných politikách. Konferencia mala zhrnúť možnosti spolupráce vedenia mesta a obyvateľov a ukázať, ako sa s rôznymi skupinami ľudí dá pracovať v rôznych mestách. Poobedňajšej časti vo forme besedy sa zúčastnili aj partnerské mestá Mesta Svidník. Jedinečné spojenie siedmych partnerov, jedinečné spojenie rôznych miest, predstaviteľov i pohľadov na riadenie sa spojilo v jedno produktívne stretnutie a prezentáciu mesta Svidník. Všetky prítomné partnerské mesta spečatili svoje stretnutie aj zápisom do pamätnej knihy mesta Svidník.

Piatkový večerný pskupina Kontaktyrogram Dní mesta Svidník patril na začiatku domácim. Žiaci ZŠ Komenského predviedli svoju fantastickú módnu prehliadku s ekologickou témou, žiaci ZŠ Karpatská zatancovali a žiaci a učitelia ZUŠ Svidník potešili publikum rôznymi žánrami hudby. Publikum žaslo nad parádnym zohraním kapely Kontakty, ktorá sa na scéne ukázala po viac ako 25 rokoch. Hrali staré popové i rockové hity a roztancovali ľudí ešte za denného svetla.

kapela IconitoZaujímavým až nostalgickým momentom večera bolo poďakovanie primátorky Ivančovej dlhoročnému zamestnancovi mesta Svidník Ivanovi Rudymu, stálici kultúrnych podujatí vo Svidníku, ktorý odišiel do dôchodku.  Druhý obdarovaný bol pri príležitosti životného jubilea Voloď Kucer, ktorý po ocenení zahral svoj koncert. V úžasnej atmosfére sa pokračovalo kapelami Smola a hrušky, Iconito, Peter Cmorik Band a Piňazi De?

Sobota 29. júna sa ráno rozbehla turnajom Hier mesta Svidník. Spojenie Primator Football Cupu a Dukelského pohára prinieslo 9 družstiev futbalu a 9 volejbalu. Zahral si aj župan PSK Milan Majerský a šéf Volejbalovej federácie Martin Kraščenič.Ďakujeme im, že Svidník navštívili a prispeli k výbornej športovej nálade.

Gratulujeme družstvu Jedľová, ktorí vyhrali v Primator football cupe a tímu Rusnaci v Dukelskom pohári. Ďakujeme Dukla destination za výbornú organizáciu a možnosť spojiť športové podujatia do jednej vydarenej akcie.

Večerný program na pešej zóne oživili ľudové zoskupenia Tarnovčan, Prešovčan, Družina, Rusynsky Holosy.

Veľké poďakovanie patrí aj pracovníkom Technických služieb mesta Svidník, ktorí pracovali intenzívne na prípravách, priebehu, ale aj po ukončení celých Dní mesta Svidník. Ďakujeme.


 
 

Športové popoludnie v MŠ na Ul. 8. májaVytlačiť
 

„Čo sa dnes deťom najviac ráta?

Mať ocka ako kamaráta, mať vždycky lásky plný dom a možnosť športom zahnať zhon“.

športové predpoludnie v materskej školeVo štvrtok 27. 6. 2019 bolo v MŠ na Ul. 8. mája slnečno a rušnejšie ako po iné dni. Konal sa športový deň pod názvom: „Zacvičme si s ockom a všetci spolu“. Učiteľky MŠ si pre deti a ich rodičov pripravili športový program s takýmito disciplínami: Vozenie na fúriku, Prechádzka labyrintom a hod do levej tlamy, Spoločné skákanie vo vreci, Na medveďa, Hod tenisovou loptičkou na cieľ.

Ako je zvykom, pred každým športovým výkonom je potrebné sa rozcvičiť a o takúto rozcvičku sa postarala mamička dieťaťa z našej MŠ Ivana Loziňaková, ktorá je známa ako cvičiteľka Zumby. Športové popoludnie nám prišli spríjemniť žiačky zo ZUŠ vo Svidníku maľovaním na tvár a „Balónový kráľ“, ktorý svojimi výtvormi vykúzlil veľký úsmev na tvárach našich detí. Prekvapením boli aj ich súrodenci, ktorí tiež neobišli na prázdno a odniesli si pekný výtvor z farebného balóna na vlastné požiadanie. Po absolvovaní športových disciplín boli rodičom poskytnuté grily k opekaniu.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať sponzorovi tejto vydarenej celoškolskej akcie Jozefovi Vašutovi za „sladké“ balíčky a pánovi Jozefovi Mikčovi za netradičné medaily, ktoré vyhotovil pre deti z MŠ.    

 

vedenie školy                                                                                                                              


 
 

Mládež pohraničia sa mala možnosť stretnúťVytlačiť
 

„Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mláežou”

a_projekt_pohranicia.jpg13. - 15. Mája 2019 sa v rámci projektu „Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia medi mládežou” uskutočnil trojdňový turistický tábor poľsko-slovenskej skupiny. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o prírodných hodnotách a spájanie mladých ľudí s prírodným prostredím pohraničných oblastí; ako aj nadviazanie priateľských vzťahov medzi poľskou a slovenskou mládežou. Na tejto ceste sa zúčastnilo 8 študentov Technickej a veterinárnej školy z poľského mesta Trzcin a 11 študentov z Gymnáziá duklianskych hrdinov zo Svidníka spolu s lektormi, sprievodcom a slovenským kooridnátorom projektu. Účastníci prešli niekoľkými sekciami Polonina Wetlińska a Caryńska, navštívili Solińskú priehradu, pohľad na Polańczyk a bizónsky výklenok, zorganizovali aj spoločné ohnisko.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho Fondu Regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského Euroregiónu v rámci programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020.


 
 

Júnové zastupiteľstvo prinieslo dobré rozhodnutiaVytlačiť
 

Tlačová správa mesta Svidník, 20. 6. 2019

Na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený balík 675 000 eur na zlepšenie stavu komunikácií v meste, na rekonštrukciu športoviska aj na nové projektové zámery.

6. zasadnutie MsZ vo SvidníkuVedenie mesta predstavilo plán rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií  na základe priamych podnetov od občanov a v ďalšom kroku očakáva podnety aj od poslancov za jednotlivé obvody. Po skompletizovaní zoznamu bude  určené poradie, v ktorom sa budú dané úseky rekonštruovať Tento spôsob prinesie väčšiu spokojnosť Svidníčanov s vybranými úsekmi na rekonštrukcie . Zastupiteľstvo schválilo na rekonštrukciu chodníkov a ciest v tomto roku 155 000 EUR s prácami chceme začať na konci leta. Ďalších 70 000 EUR umožní rozšíriť plochu na cintoríne vo Svidníku a vytvoriť novú príjazdovú cestu k vzniknutým hrobovým miestam. Vzhľadom na súčasný nízky počet hrobových miest vo Svidníku bol tento krok veľmi dôležitý a sme radi, že poslanci návrh podporili. Mesto už podalo zámer rozšírenia na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a v rámci prvej etapy je na území s rozlohou 1 850 metrov štvorcových naplánované rozšírenie o 209 hrobových miest.

Počas zastupiteľstva bol prijaté uznesenieo združenej investícii mesta Svidník a PSK pre rekonštrukciu ihriska s umelou trávou pri ZŠ na Ul. 8. mája v celkovej výške 450 000 EUR. Prešovský samosprávny kraj podporí výstavbu nového ihriska sumou 100 000 tisíc EUR a mesto Svidník sumou 350 000 tisíc EUR. Školské ihrisko pri ZŠ 8.mája si nutne vyžaduje rekonštrukciu a táto združená investícia prinesie multifunkčnú zónu, ktorá športovaniu vo Svidníku dá vyššiu úroveň a vytvorí sa kvalitná tréningová plochu pre všetkých.

Zastupiteľstvo sa nieslo v duchu konštruktívnych návrhov, ktoré priniesli aj schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – telocvičňa bývalého SOU na ul. Sov. hrdinov, ktorá je už desiatky rokov nevyužívaná a začína chátrať.  Ponúknutie priestoru o rozlohe  1 115 metrov štvorcových je podstatným krokom k tomu, ako umožniť zvýšenie zamestnanosť Svidníčanov.

Mestské zastupiteľstvo prijalo návrh na zriadenie vecného bremena pre rozšírenie vjazdu do budovy rekonštruovanej pre STK na ulici Stropkovská. Pre občanov to bude znamenať, že dlho diskutované téma STK v meste Svidník pre kamióny bude vyriešená. Budúci prevádzkovateľ má už platné stavebné povolenie a pripravované priestory na okraji  mesta Svidník s priamym napojením na obchvat mesta, čím sa nenaruší plynulosť dopravy v centre mesta.

Na dofinancovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi  poslanci schválili príspevok 60 EUR na občana na mesiac v zariadení pre seniorov a príspevok 40 EUR na občana na mesiac v dennom stacionári. Príspevok mesta Svidník na uvedené služby je takto najvyšší v regióne.

Dôležitým bodom rokovania bolo aj schválenie záverečného účtu mesta Svidník za rok 2018, hospodárenie mesta bolo schválené bez výhrad.

Tabuľka k zastupiteľstvu

 


 
 

Akcia Bajkom do školy otvorila Dni mesta SvidníkVytlačiť
 

V pondelok 24. júna to celé vypuklo. Tento ročník Dni mesta Svidník je už 15. a práve spomínaný pondelok odštartoval sprievodné akcie k Dňom mesta Svidník. 

Policajný zbor v ukážke so psomSvidník sa spojil pre zaujímavú akciu prvú svojho druhu vo Svidníku a vyzval deti v meste, aby vytiahli kolieska a prišli sa zabaviť na pešiu zónu. Akcia mala poukázať na potrebu športovania deti a mládeže a zároveň urobiť osvetu v bezpečnosti pred blížiacími sa prázdninami. 

 

Na pešej zóne sa skúšala zručnosť detí na prekážkovej dráhe a v poznávaní dopravných značiek v réžii Centra voľného času vo Svidníku, deti sa mohli dozvedieť o bezpečnosti na cestách priamo od mestských policajtov a naučiť sa o podaní prvej pomoci v podaní Slovenského Červeného kríža územný spolok Svidník, ktorý mal k dispozícii aj záchranársku štvorkolku. Tie menšie detičky si nechali nakresliť obrázok na tvár od dobrovoľníčok a zatancovali si na pešej zóne. Obzvlášť veľké poďakovanie patrí Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru vo Svidníku za ukážky s cvičeným psíkom. Deti videli aj ukážku obrany pred psom a dozvedeli sa, že tento priateľ človeka vie pomôcť, dokonca aj zachárniť. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie vložili a sme radi, že ďalším rokom si budeme môcť povedať, máme novú tradíciu :-)

 

 


 
 

Tradícia môže pokračovať...Vytlačiť
 

V súvislosti s prijatím nového zákona o ochrane osobných údajov môžeme tradičné občianske obrady robievať  len z iniciatívy Vás Svidníčanov. Boli by sme radi, keby táto tradícia pokračovala, prosíme dajte o sebe vedieť.

 

Uvítanie detičiekMilí rodičia,

radi by sme privítali vás a vaše dieťatko, malého Svidníčana a popriali Vám krásny a spokojný život v našom meste. Aby sa mohol tento občiansky obrad uskutočniť potrebujeme o Vás vedieť

 

 

 

 

Prijatie jubilantovMilí jubilujúci občania,

radi by sme Vás privítali v obradnej miestnosti mestského úradu vo Svidníku a uctili si Váš krásny vek. Ak ste dosiahli okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 . . . rokov, môžete nám dať o sebe vedieť a my budeme v týchto občianskych obradoch pokračovať.

 

Prihlášku na občiansky obrad si môžete vypísať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade vo Svidníku.

S úctou MsÚ Svidník


 
 

Deti sa potešia novému domčekuVytlačiť
 

V týchto dňoch získala krásnych 1000,- eur na nový hrací komponet Materská škola na Ul. gen. Svobodu a tak pri práci v komunitnej záhradke sa deti priestriedajú a zahrajú sa aj v novom domčeku.

Úspešný projekt pre materskú školu


 
 

Ukázali sme, v čom sme jedineční a čo nás spájaVytlačiť
 

V stredu, 5. júna sa areál Vojenského historického ústavu zmenil na kultúrny stánok a to vďaka projektu „Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia medzi mládežou“ spojením mesta Svidník a powiatu Rzeszowskiego. Záverečný "event" priniesol kultúrnu pestrosť, okrem tradičných odevov, výstavy fotográfií dávnej a súčasnej doby, si všetci mohli pozrieť a vypočuť vystúpenia ľudových skupín: Svidničanka a FS Makovička zo Svidníka a poľské folklórne skupiny Tyczyniacy a Wolanie i deti zo svidníckych materských škôl a základnej školy. 

Deti z materskej školy

Kultúrna rozmanitosť sa prejavila aj v ochutnávke tradičných regionálnych jedál, podávali sa: pirohy, halušky, holúbky, mačanka, šišky na slovenskej strane a poliaci ponúkli pešené pirohy, taštičky, koláče, limonády a iné pochutiny. 

Projekt počas svojej realizácie mal občanom umožniť sponávať sa navzájom. Organizovali sa stretnutia s turistom na školách, ktorý rozprával o tajoch tejto vášne. Cieľom stretnutí bolo nadchnúť študentov k cestovaniu a atraktívnym spôsobom prezentovať ako komunikovať s prírodou a spoznávať dejiny miest, regiónov a národov. Organizovali sa aj niekoľkodňové výmenne pobyty, jeden na slovenskej strane v Tatrách a druhý na poľskej strane v Bieszczadach. Účastníkmi boli žiaci stredných škôl zo Svidníka a powiatu Rzeszowskiego. Cieľom tejto aktivity v projekte bolo spájanie mládeže poľsko-slovenského pohraničia.

Ďakujeme VHÚ, že pri záverečnom evente ponúklo Vojenské múzeum ukážku guľometov priamo na mieste a sprístupnilo svoje múzeum bezplatne počas akcie.

Viac fotografií ponúkneme po spracovaní.


 
 

OZNAM o uzatvorení úraduVytlačiť
 

Oznam o uzatvorení MsÚ Svidník


 
 
Položky 21-30 z 126

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka