Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Matrika
 

Narodenie
Sobáš
 

Pred uzavretím manželstva musia snúbenci vyplniť a podať „Žiadosť o uzavretie manželstva“ (ďalej len Žiadosť). Tlačivo Žiadosti obdržíte na Matričnom úrade. 

V prípade uzavretia civilného sobáša sa žiadosť podáva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na Matričnom úrade vo Svidníku  môžu podať Žiadosť snúbenci, ak má aspoň jeden z nich trvalý pobyt v meste Svidník alebo v niektorej z obcí Belejovce, Hrabovčík, Jurková Voľa, Kečkovce, Mestisko, Nižná Jedľová, Nižný Orlík, Nová Polianka, Rakovčík, Stročín, Vyšná Jedľová, Vyšný Orlík

V prípade uzavretia cirkevného sobáša sa Žiadosť podáva na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Termín a hodinu uzavretia civilného sobáša je možné dohodnúť až po podaní žiadosti a jej prijatí matričným úradom

Úmrtie
 
Zmena mena alebo priezviska
 

 

Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu

Bývanie

Sociálne služby
 

Podnikateľské činnosti

 


Správa nebytových priestorov
 

Posudková činnosť a Opatrovateľská služba

Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže


Odbor finančný a správy majetku


Správa mestského majetku
Dane a poplatky
Dotacie

 

Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja


Doprava

 

Ochrana ovzdušia
 

Stacionárne zdroje  sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia členia na:

  1. veľký zdroj
  2. stredný zdroj
  3. malý zdroj

Obce vydávajú súhlasy pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 o ovzduší  (§ 17 ods. 1 písm. a, c, f,  zákona o ovzduší).

 

Poplatky prevádzkovateľov malých zdrojov
 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie , ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť obci každoročne do 15.2. spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj.

Obec preskúma údaje v oznámení a na základe spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZ za znečisťovanie ovzdušia.

 

Rybársky lístok
Stavebné činnosti
Vyrub stromov

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka