Smernice

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
 
Rok 2014
 
Rok 2013
 
Rok 2012
Rok 2011

 

 
Rok 2010

 

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007 

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

  • Smernica primátora č. 5/2004, ktorou sa upravujú podmienky na požívanie zváštnych výstražných znamení
  • Smernica primátora č. 4/2004, ktorou sa upravuje postup pri použití " technického prostriedku
    na zabránenie odjazdu motorového vozidla "
  • Smernica primátora č. 3/2004, ktorou sa upravuje činnosť na úseku ukladania, prideľovania a
    nosenia strelných zbraní, streliva a ich príslušenstva
  • Smernica primátora č. 2/2004, ktorou sa upravuje ochrana kancelárií mestskej polície Svidník
  • Smernica primátora č. 1/2004, ktorou sa upravuje činnosť mestskej polície Svidník

Rok 2003

Rok 2000

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.