Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Sprístupňovanie informácií v podmienkach samosprávy mesta Svidník v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.